Justitieminister De Clerck wil snelle hervorming assisenprocedure
Stefaan De Clerck Foto: rr
Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) dringt bij het parlement aan op een snelle wijziging van de assisenprocedure. Aanleiding is een arrest van het Europees Hof voor Rechten van de Mens, dat dinsdag besliste dat Richard Taxquet, betrokken bij de moord op PS-politicus André Cools, geen eerlijk proces kreeg.
Richard Taxquet werd in 2004 door het hof van assisen in Luik veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, omdat hij samen met Alain Van der Biest de moord op PS-politicus André Cools had beraamd.

Dinsdag oordeelde het Europees Hof dat Taxquet geen eerlijk proces heeft gekregen, onder meer omdat de volksjury niet moest verduidelijken waarom ze de beklaagde schuldig achtte.

Taxquets veroordeling blijft na de uitspraak overeind, maar de man krijgt wel een schadevergoeding van ruim 12.000 euro.

Niettemin zet de beslissing van het Europees Hof de Belgische assisenprocedure op losse schroeven. Daarom pleit minister van Justitie De Clerck (CD&V) voor een snelle hervorming van de assisenprocedure. Hij hoopt dat ze nog dit jaar kan worden afgerond.

Wetsvoorstel

Een wetsvoorstel daarover lag woensdagochtend op de tafel van de Senaatscommissie Justitie. Dat voorstel voorziet een motiveringsplicht en een gezamenlijk beraad tussen de volksjury en de beroepsrechter.

De Clerck wees er dinsdagavond wel op dat het arrest Taxquet nog niet definitief is. België heeft drie maanden de tijd om de verwijzing naar het Europees Hof van Justitie te vragen, wat opschortend werkt.

Gevolgen

De Clerck wil die verwijzingsprocedure ook opstarten. Hij benadrukt ook dat het arrest 'geen direct gevolg heeft op lopende zaken en zaken die nog zullen starten'. De beslissing van het Antwerpse hof van assisen om een lopend proces met minstens een dag op te schorten, spreekt dat enigszins tegen. De rechter wil de betrokken partijen de tijd geven om het arrest door te nemen.

De tekst van het wetsvoorstel herneemt het eindverslag van de 'Commissie tot hervorming van het hof van assisen' van 23 december 2005. Volgens dat voorstel beraadslagen de voorzitter van het hof van assisen en de jury samen over de schuldvraag én komt er voor de schuldvraag een motiveringsplicht.

'Volksjury is waardevol'

De Clerck benadrukt dat hij de waarde van een volksjury - bestaande uit 12 gewone mannen en vrouwen - niet in vraag wil stellen, maar dat er door het gezamenlijke beraad met een beroepsrechter 'een zekere professionalisering wordt aan toegevoegd'.

Verschillende senatoren benadrukten woensdag dat de rol van de volksjury niet zomaar mag uitgehold of omgegooid worden. 'Een assisenjury die op basis van een innerlijke overtuiging na een heel proces tot een bepaalde beslissing komt, is wel een garantie op eerlijke procesvoering', aldus Tony Van Parys (CD&V).

Begin van oplossing

Justitieminister De Clerck wil alvast binnen de drie maanden aan de Europese autoriteiten 'een begin van een oplossing' voorleggen en zal er 'alles aan doen om een definitieve veroordeling' te vermijden.

De minister rekent er ook op dat de hele hervorming van assisen nog in 2009 afgerond wordt.