MERKSPLAS - Het zijn onrustige dagen voor de gevangenis van Merksplas. Niet alleen schakelen de cipiers vanaf maandagochtend 6 uur over op een zondagsregime, zaterdagnamiddag weigerde ook een veertigtal gedetineerden na hun wandeling terug naar binnen te gaan. De politie werd verwittigd, maar moest niet tussenbeide komen. Bemiddeling door de gevangenisdirectie kon de gemoederen bedaren.
In het centrum voor illegalen, aan de overkant van de gevangenis, brak rond dezelfde tijd zelfs een stevige knokpartij uit. Een tiental bewoners ging er op de vuist. De bewaarders die tussenbeide kwamen, deelden in de klappen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Daar moest de politie wel tussenbeide komen om de rust te herstellen.

Dat de spanning in Merksplas te snijden is, is een understatement. De beschuldigingen van ex-gedetineerden aan het adres van de cipiers als groep, zit de ruim 500 gevangenisbewaarders hoog. Ze eisen een rechtzetting door Justitieminister Laurette Onkelinx (PS).

Daarnaast willen ze een herschrijving van de wet-Dupont die wel de rechten en plichten van gevangenen weergeeft, maar niet omschrijft hoe de cipiers moeten werken. Dat in onderzoeken naar cipiers, private gegevens in de dossiers staan, is voor de bonden eveneens een brug te ver. ,,Die dossiers zijn vrij in te kijken, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan,'' zegt René Laurijssens van het CCOD. Maandag worden de bonden alvast ontvangen op het kabinet van minister Onkelinx.

Ondanks het aangekondigde zondagsregime stelt Laurijssens, namens het gemeenschappelijk vakbondsfront, dat de staking geen beperkingen zal inhouden voor gedetineerden. ,,Enkel het transport van en naar de gevangenis wordt overgenomen door de politie''.

Oorspronkelijk is de actie gepland tot en met 24 januari, maar de bonden geven aan dagelijks te zullen evalueren. Wel wordt er op 24 januari een nationale actie gepland.