Turkse nationalisten hacken website FOD Defensie
Foto: Photo News
BRUSSEL - Een groep Turkse nationalisten heeft zondag de website van de federale overheidsdienst Defensie een tijdje gehackt. De hackers noemen zichzelf ''kleinkinderen van het Ottomaanse Rijk''. Het ministerie van Defensie dient klacht in.
Zondag was er op de website van Defensie een ongewone pagina zichtbaar, getekend ''Hacked by VolTigoRe - Turk Forcers''. De normale onthaalpagina was vervangen door een tekst van de Turkse piraten. In slecht Engels schreven de hackers dat ze verdedigers zijn van de islam. De piraten verwezen onder meer naar de Armeense genocide van 1915-1917, waarbij ze beweerden dat ''de Turken zich wel moesten verdedigen tegen de Armenen, die veel Turken gedood hebben''.

Voorts schreven de hackers dat ''er geen Koerdisch probleem is in Turkije'' en dat de PKK een terroristische beweging is, die gesteund wordt door het buitenland. De piraten dreigden er tot slot mee dat ze ''nooit zullen stoppen met het hacken van jullie websites als er fouten gemaakt worden tegenover Turkije''.

Die tekst verdween later op de dag. Sinds 13.30 uur is de website niet meer toegankelijk. Volgens een officier van Defensie zou de website in de loop van de dag terug normaal online moeten zijn. Wanneer dat juist gebeurt, kon hij niet zeggen.

Defensie dient klacht in

Het Belgisch ministerie van Defensie gaat klacht indienen tegen de groep Turkse nationalisten.

Volgens Ingrid Baeck, de woordvoerster van het ministerie, bevat de gehackte website - www.mil.be - geen vertrouwelijke gegevens. De site wordt beheerd door de algemene directie beeld en public relations. Defensie startte onmiddellijk een onderzoek om te bepalen hoe de internetpiraten hun slag konden slaan. ,,We gaan extra maatregelen nemen om een herhaling te vermijden'', aldus Baeck.

Nog volgens de woordvoerster van Defensie zijn in het verleden ook andere websites van buitenlandse ministeries van Defensie, waaronder de website van het Pentagon, het slachtoffer geweest van piraten.