Spirit wil niet enkel praten over werkbeleid in staatshervorming
Spirit-senator Lambert verwijst onder andere naar het Nederlandse koningshuis, waarbij elke Nederlander weet hoeveel er wordt uitgegeven. Foto: bdw
BRUSSEL - Een staatshervorming waarbij enkel het werkgelegenheidsbeleid wordt geregionaliseerd, volstaat voor Spirit niet. Dat heeft de voorzitter van de linksliberalen Geert Lambert zondag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij verklaard. Kartelpartner sp.a wil zich vooral op dat thema concentreren.
,,In de onderhandelingen zullen we ons laten leiden door de resoluties van het Vlaams parlement, voor zover ook deze niet opgefrist moeten worden. In elk geval willen wij een staatshervorming die de versnippering van bevoegdheden aanpakt. Maar ook de diverse visies die in noord en zuid bestaan op ons socialezekerheidssysteem moeten we met een regionalisering oplossen. Werkgelegenheid alleen is echt niet voldoende'', stelde Lambert.

Spirit zegt er wel duidelijk bij dat ze de solidariteit tussen noord en zuid niet in vraag stelt. ,,Voor al degenen die ons regionalisme verkeerdelijk als een eng tribalisme proberen voor te stellen, wil ik zeer duidelijk stellen: geldstromen die achtergestelde gebieden er bovenop helpen, zijn voor ons ook straks aanvaardbaar. Transferten die enkel tot doel hebben om ingeslapen politici verder te doe dutten, zullen dat voor ons nooit zijn'', klonk het.

Lambert bracht zondag ook een aantal dossiers in herinnering die voor Spirit belangrijk zijn, zoals energie en klimaatverandering. Hij betreurde daarbij het volgens hem weinig ambitieuze en behoudsgezinde energieplan van de Europese Commissie, waarin nog altijd plaats is voor kernenergie.

De linksliberalen hekelen meteen ook de keuze van een aantal Vlaamse partijen - zoals de CD&V - voor kernenergie. ,,Een blijvende keuze voor atoomenergie is even crimineel als zij die in de jaren '80 nog met asbest werkten'', dixit Lambert.

Spirit vraagt ook aandacht voor betaalbare woningen en de vergrijzing. Dat laatste thema vergt een mentaliteitswijziging bij oudere werknemers en de volgens Spirit conservatieve leiding van de vakbonden. ,,In het belang van de nieuwe generatie zal dit moeten wijzigen of we dreigen een tikkende tijdbom te leggen onder de solidariteit die er tussen jong en oud moet bestaan.''

Al deze thema's vormen volgens Lambert een grote uitdaging voor de toekomst. Dat Spirit met dergelijke dossiers bezig is en er structurele oplossingen voor biedt, toont aan dat de linksliberalen geen ideetjespartij is. ,,Neen, Spirit is niet de partij van het snelle electorale gewin door met gemakkelijkheidsoplossingen mensen naar de mond te praten. Wij willen dingen veranderen. We zijn het immers verplicht aan de nieuwe generatie'', luidde het.

Net zoals de sp.a al een tijd doet, riep ook Lambert zondag alle progressieven op samen te werken. Dat Groen! weigert samen te werken, betreurde de partijvoorzitter. ,,Als ze echt denken dat ze Kyoto of de uitstap uit de kernenergie beter alleen kunnen verdedigen, dan is dat hun keuze.''