Alsmaar meer Chinezen ongewild vrijgezel
Foto: ap
BRUSSEL - Tegen 2020 zullen 30 miljoen mannen tussen 20 en 45 jaar al dan niet gewild vrijgezel zijn, zo vreest de commissie voor gezinsplanning in Peking. Door de Chinese éénkindpolitiek kiezen ouders bij zwangerschap voor een jongen en in geval van een meisje valt men steeds vaker terug op abortus.
Voor elke 100 meisjes die vorig jaar in China werden geboren, zagen 118,58 jongens het levenslicht. Dat is helemaal geen nieuwe trend. In 1980 bedroeg die verhouding 108,5 jongens ten aanzien van 100 meisjes. Wereldwijd is de gemiddelde verhouding 104 jongens ten aanzien van 107 meisjes.

Wel nieuw is dat steeds meer Chinezen abortus plegen wanneer ze zwanger zijn van een meisje. Door de groeiende welvaart kunnen meer en meer Chinezen een dergelijke ingreep betalen en de medische technologie kan het geslacht steeds beter voorspellen.

In de zuidelijke provincies Guangdong en Hainan worden vandaag op 100 meisjes al 130 jongens geboren. Vooral boeren hopen op een zoon omdat jongens na hun huwelijk thuis blijven inwonen en zo hun ouders kunnen verzorgen. Meisjes die in het huwelijksbootje stappen, trekken na hun huwelijk in bij de ouders van hun partner. Dat is een eeuwenoude traditie in China.

Het nijpende tekort aan vrouwen wordt uitgebuit door mensensmokkelaars die ongewenste meisjes kopen of soms zelfs ontvoeren. De meisjes worden verkocht aan arme boeren in afgelegen dorpen die zelf geen echtgenote kunnen strikken.

,,Discriminatie tegen vrouwen blijft de belangrijkste reden van het onevenwicht tussen beide geslachten in China'', aldus Liu Bohong, onderzoekster van de Chinese vrouwenvereniging. ,,Dat onevenwicht komt ook voort uit de diepgewortelde overtuiging binnen de Chinese cultuur dat mannen beter zijn dan vrouwen''.

Om de kloof tussen mannen en vrouwen niet nog groter te laten worden, loopt al zes jaar een campagne die gezinnen met slechts één dochter financiële voordelen biedt, die aanzet om meisjes te laten studeren en voorlichting biedt.

Toch zijn er meer drastische maatregelen nodig. Hoewel het in China niet is toegestaan het geslacht van een foetus te bepalen om niet-medische redenen, worden inbreuken op die wet niet actief vervolgd. Sinds 1 januari gelden in de provincie Hainan wel strengere voorschriften die artsen en echografie-apparaten onder streng toezicht plaatsen en het zo veel moeilijker maken om abortus te plegen.

Ouders die toch nog een abortus plegen omdat ze liever een jongen willen, moeten 10.000 tot 30.000 yuan (1.000 tot 3.000 euro) betalen als dat aan het licht komt. Dat bedrag is vijf keer het gemiddeld jaarinkomen van een Chinees gezin.