CARACAS - Venezuela en Iran hebben zich uitgesproken voor een vermindering van de petroliumproductie in de Opep-landen. Die moet dienen om de petroliumprijzen te kunnen behouden. De prijs van petroleum is sinds het begin van het jaar met veertien procent gedaald.
Een eventuele interventie van de Opep om alsnog de koers te behouden, is niet onmogelijk. De Venezuelaanse president Hugo Chavez en de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad willen de vereniging van pertoliumexporterende landen daarvan overtuigen. Beide landen zijn invloedrijke leden van deze organisatie.

,,Wij zijn overeengekomen om binnen de Opep onze inspanningen te vertienvoudigen met het oog op een behoud van de prijs van onze voornaamste inkomsten'', verklaarde Chavez. Hij voegde eraan toe dat de twee landen ook in de toekomst dezelfde standpunten zullen innemen.

Vandaag zijn er volgens hem te veel schommelingen op de markt, en ze zullen zich dus ook in de toekomst aan een productievermindering houden. Het Venezolaanse staatshoofd benadrukte dat dit bericht bedoeld is voor alle landen van de Opep.