WASHINGTON _ De levensomstandigheden op aarde dreigen aanzienlijk te verslechteren als het milieu in de politiek niet meer aandacht krijgt. Als economische voorspoed de boventoon blijft voeren, wordt het leven voor de generaties na ons een stuk moeilijker.
Die waarschuwing komt van de Amerikaanse Worldwatch-instituut. In zijn jaarlijkse rapport, dat gisteren werd voorgesteld, schrijft het instituut dat de milieubescherming op een tweesprong staat. Of de politiek kiest ervoor de generaties die nog komen een stabiele leefomgeving te garanderen, of het milieu delft het onderspit met niet meer te herstellen schade.

Volgens Worldwatch heeft de politiek in de jaren negentig een historische kans laten schieten om milieuvriendelijker maatregelen te nemen. Economisch ging het goed en was er dus volop financiële ruimte voor dergelijke stappen. Een recent voorbeeld waarbij de politiek er niet in slaagde op een lijn te komen is de klimaatconferentie die vorig jaar in Den Haag werd gehouden, aldus het instituut.

In het rapport schetst de organisatie een somber beeld over de situatie op aarde. Op de Noordpool is al meer dan 40 procent van het ijs verdwenen. Wereldwijd is een kwart van het koraalrif verloren gegaan. Daarnaast eisen natuurrampen elk jaar weer hun tol. Alleen al in de periode 1998/99 kwamen in ontwikkelingslanden door rampen 120.000 mensen om leven, miljoenen raakten dakloos. De schade van het natuurgeweld bedroeg de afgelopen tien jaar 608 miljard dollar.

De komende tijd moet bestrijding van de armoede en een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen prioriteit krijgen, aldus Worldwatch. Nu moeten 1,2 miljard van de mensen rondkomen met nog geen 60 frank per dag. Het gevolg is dat ze het milieu sterk belasten om te kunnen overleven. Ze doen dat door bossen om te hakken en door te jagen op beschermde diersoorten, aldus het instituut.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig