BRUSSEL _ De euthanasiecommissie van de Senaat heeft afgelopen nacht dan toch artikel 3 van de euthanasiewet met 17 stemmen tegen 9 bij 1 onthouding goedgekeurd. Er was één tegenstem en één onthouding van leden van de Franstalige meerderheid.
Het conclaaf van de commissie liep uiteindelijk uit na middernacht. De stemming over het hoofdartikel van de wet duurde dan ook enkele uren, vermits de commissies sociale zaken en justitie afzonderlijk dienden te stemmen over de lange rij amendementen.

Bij de finale stemming over het artikel stemden Nathalie de T'Serclaes en Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC) van de meerderheid tegen. Destexhe vindt het bewuste artikel 'onuitvoerbaar'. Paul Galant (Ecolo) onthield zich.

Voor Myriam Vanlerberghe (SP) is met de stemming over dit artikel een belangrijke stap genomen in het euthanasiedebat. Indien er in de verdere bespreking nog hindernissen opduiken, moet de commissie volgens haar opnieuw in conclaaf gaan.

Gisteren was er nog een lange discussie over een amendement van Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) over euthanasie op zwangere vrouwen met een levensvatbaar kind. Op vraag van zijn collega's trok hij het amendement in. De problematiek kon beter op een andere plaats in de wetgeving aan bod komen.

Vankrunkelsven, die geen stemrecht heeft in de commissie omdat zijn fractie te klein is, betreurde dat geen enkel belangrijk amendement, buiten die van de indieners, goedgekeurd werd. Hij had met name een verdere verfijning van het begrip 'terminaal' gewenst.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig