Artsen mogen meer verdienen
BRUSSEL - Ziekenfondsen en artsensyndicaten zijn het gisteravond eens geraakt over een gedifferentiëerde indexering voor de erelonen van de artsen. Dat betekent dat de meeste, maar niet alle artsencategorieën de index in 2006 mogen aanrekenen. Bij een indexering wordt ook het remgeld geïndexeerd, waardoor er voor de patiënten normaal gezien weinig verandert.

Een nieuwe overeenkomst is er nog niet, want er blijven enkele moeilijke discussiepunten. Artsen en ziekenfondsen moeten voor 2006 en 2007 nieuwe afspraken maken over de tarieven en een aantal voorwaarden voor de geneeskundige verzorging vastleggen.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte heeft daarvoor een richtinggevende nota opgesteld. Een aantal krijtlijnen werd gisteravond al vastgelegd.

Zo zullen de meeste artsencategorieën volgend jaar hun honoraria met 2,26 procent mogen indexeren. Er zijn enkele uitzonderingen. Het gaat dan om specialisten wiens budget de afgelopen vier jaar sterk steeg. Zo krijgen de klinisch biologen maar een halve indexatie en zullen de oogartsen en anesthesisten de index niet mogen aanrekenen.

Avond- en weekendwerk

De artsensyndicaten willen een aantal randvoorwaarden voor de conventie vastleggen. Zo vinden ze dat de werkweek van artsen maar 38 uur mag bedragen en de tariefafspraken enkel voor de kantooruren mogen gelden. ,,Dit is een harde knoop'', zegt Mark Loix van de Christelijke Mutualiteiten. ,,Zo is het nog niet duidelijk of artsen dan na de kantooruren geen consultatie meer mogen organiseren, dan wel een supplement zullen aanreken voor avondconsultaties''.