BRUSSEL - De interprofessionele onderhandelingen zijn geblokkeerd. Dat hebben de vakbonden in gemeenschappelijk front bekendgemaakt. Morgen gaan ze hun achterban raadplegen en morgenavond maken ze onder elkaar uit of er nog voort kan onderhandeld worden.
Eerder op de dag zag de voorzitter van de liberale vakbond, Guy Haaze, de slaagkansen al pessimistisch in. Volgens hem is de kans groot dat de regering tussenbeide zal moeten komen.

Tijdens de voorgaande ontmoetingen was er geen enkel teken dat de twee kampen hun grote meningsverschillen over loonmatiging en arbeidsflexibiliteit kunnen overwinnen.

De werkgevers blijven vasthouden aan hun stelling dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen, de vakbonden blijven een loonsverhoging eisen. Ook inzake overuren en brugpensioenen klinken de standpunten onverzoenbaar. De vakbonden verwijten de werkgevers een aanval op sociale verworvenheden. De werkgevers nemen het dan weer niet dat de drie vakbonden op 21 december een nationale betoging organiseren.

Die betoging hangt als een donkerzwarte schaduw over de onderhandelingen. Niemand ziet in hoe de vakbondsleiders op een week voor die betoging toegevingen zullen doen. En niemand ziet in waarom de werkgevers onder druk van straatacties van hun principes zullen afwijken.