PEKING - China gaat uitvoerrechten heffen op verschillende categorieën van textielproducten. Op die manier wil het land tegemoet komen aan de vrees, onder meer in de Europese Unie, dat goedkoop textiel de wereldmarkt zal overspoelen.

Volgens het Chinese ministerie van Handel zullen in de toekomst uitvoerrechten gelden voor bepaalde categorieën van textiel, op kwantitatieve basis. ,,Op die manier zou de export van producten met een hoge toegevoegde waarde aangemoedigd worden'', luidde het. Precieze details over welke producten belast zullen worden, gaf het ministerie niet vrij.

De handel in Chinees textiel is in principe vrij van invoerquota vanaf 1 januari. Toch zijn er tot 2008 nog steeds beperkende maatregelen mogelijk in het geval de invoer te snel zou gebeuren.

Volgens een studie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zou het aandeel van Chinese kleding in de totale import van de VS stijgen van 16 procent nu tot 50 procent binnen drie jaar. In Europa zou er een toename zijn van 18 tot 29 procent. Vooral de Turkse textielbedrijven zouden marktaandeel verliezen.