BRUSSEL - Het Comité I vindt dat niet-gouvernementele organisaties (ngo's) een bedreiging kunnen zijn voor de Belgische economie. Dat zei Jean-Claude Delepière, de voorzitter van het comité, op een besloten colloquium in de Senaat. Volgens het Comité I, dat toeziet op de werking van de inlichtingendiensten, beschadigen sommige ngo's de reputatie van bedrijven, schrijft De Tijd vandaag.

Enkele deelnemers aan het colloquium schrokken behoorlijk van de stelling van het Comité I. Senator Anne-Marie Lizin, de voorzitster van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I, verduidelijkt in de krant: ,,Natuurlijk worden niet alle ngo's geviseerd. Het gaat enkel om organisaties die campagne voeren tegen bedrijven en daarmee bewust het imago van die bedrijven kelderen. Lizin geeft als voorbeeld uit het buitenland een ngo die gericht actie voert tegen het petroleumbedrijf Total.

Ook in Vlaanderen richten sommige ngo's hun pijlen op bedrijven. 11.11.11. voerde enkele jaren geleden campagne tegen de sportschoenenfabrikant Nike. Greenpeace viseert met zijn acties boorplatformen van oliemaatschappijen. Netwerk Vlaanderen klaagt investeringen in wapenfabrikanten aan.

Hoewel toehoorders aan De Tijd bevestigden dat Delepière de ngo's aanwees als bedreigend voor de economie, ontkende de voorzitter dat achteraf. ,,Die stelling is uit de context gehaald. De ngo's werden enkel op de studiedag vermeld omdat ze ook voorkomen in wetenschappelijke literatuur over het onderwerp.