'Zonder oplossing BHV geen grondwettelijke verkiezingen'
Marc Bossuyt, de nieuwe Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof, heeft bij zijn aanstelling dadelijk straffe taal gesproken. 'Er kunnen geen federale verkiezingen meer plaatsvinden, zonder dat er een oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gevonden wordt'.
De plechtige installatie van Bossuyt gebeurde in het bijzijn van ontslagnemend premier Guy Verhofstadt en verschillende andere hoge gezagsdragers van het land.

De 63-jarige Bossuyt is sinds 1997 rechter bij het Grondwettelijk Hof, het vroegere Arbitragehof, en was voordien de onder meer voorzitter van de VN-commissie Mensenrechten en de eerste Belgische commissaris-generaal voor de vluchtelingen.

In zijn toespraak benadrukte Bossuyt dat de arresten van Grondwettelijk Hof niet mogen gezien worden als gewone 'adviezen', maar dat zij 'ter goeder trouw moeten worden uitgevoerd'. De overheid kan dus niet zomaar voorbijgaan aan de arresten van het Hof.

Laatste keer

In een gesprek met de VRT-radio ging Bossuyt een stap verder, met name wat betreft het arrest rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Sinds 2002 vallen de kieskringen in ons land samen met de provinciale grenzen, behalve in BHV. Die kieskring overschrijdt twee gewesten. Het bestaat uit het tweetalige Brussel en het eentalige Halle-Vilvoorde. Het Grondwettelijk Hof bestempelde die regeling als discriminerend.

De verkiezingen van 10 juni van dit jaar waren de laatste die nog mochten zonder oplossing voor BHV. Nieuwe verkiezingen zijn dus onmogelijk als het probleem BHV niet eerst wordt opgelost.

'Er moet een nieuwe regeling worden uitgewerkt die deze discriminatie wegwerkt', aldus Bossuyt. Wat die oplossing is, laat het Grondwettelijk Hof in het midden. Dat is de taak van de wetgever.

TWeetaligheid

In zijn speech loofde Bossuyt ook de tweetalige structuur van het Grondwettelijk Hof. Zo is er naast een Nederlandstalige ook een Franstalige voorzitter (Michel Melchior) en wisselt het effectieve voorzitterschap jaarlijks.

Dat bewijst volgen Bossuyt dat het federale samenwerkingsmodel 'grotere verdiensten heeft dan wel eens gedacht wordt'. De nieuwe voorzitter verklaarde tot slot ook dat er geen tekort is aan rechters, wel aan gerechtelijke medewerkers.