BRUSSEL - De sp.a afdelingen van de gemeentes Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node vragen de vernietiging van de coöptatie van 'FDF-Vlaming' Eddy Van Cleemputte in de Politieraad van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost). Volgens de sp.a is Van Cleemputte Franstalig en behoort zijn mandaat toe aan een Vlaming.
Gemeenteraadslid Bernadette Vriamont (sp.a) liet enkele weken geleden al haar ongenoegen optekenen over de verkiezing van Van Cleemputte in de politieraad. De aanstelling was volgens haar niet rechtsgeldig en ze noemde Van Cleemputte een 'FDF-Vlaming' die niet de juiste man is om de belangen van de Nederlandstaligen in de Politieraad te verdedigen.

Vriamont liet de zaak onderzoeken door de Voorzitter van het Kiesbureau van Schaarbeek. 'Die heeft mij nu officieel bevestigd dat de verklaring van taalaanhorigheid die Van Cleemputte heeft ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet aan de wettelijke bepalingen van artikel 23bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek voldoet', zegt Vriamont.

Daardoor is zijn aanstelling in de politieraad volgens Vriamont juridisch ongeldig. Ze gaat nu een klacht indienen bij de provinciegouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken.

'Het FDF misbruikt de wetgeving om één van haar leden in de politieraad te benoemen en zo de Vlaamse partijen die wettelijk recht hebben op een extra zetel buiten te houden', zegt Vriamont die de voorzitter van de Politieraad Bernard Clerfayt vraagt om de eer aan zichzelf te houden. Sp.a-schepen in Sint-Joost steunt de klacht van Vriamont.

In de politieraad van de zone Brussel-Noord moeten vier Vlamingen zetelen. Van Cleemputte is er één van. Hij omschrijft zichzelf als een Franstalige Vlaming en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van juni 2007 als onafhankelijke op de FDF-lijst.