Akkoord over begroting
Foto: belga
Het kernkabinet heeft een akkoord op zak over de begroting 2010 en 2011 en een aantal nieuwe maatregelen. Zo daalt het BTW-tarief voor de restaurants vanaf 1 januari 2010 van 21 naar 12 procent. Dat is uit goede bron vernomen.

De regeringstop zat maandagnacht tot circa 03.00 uur aan tafel. Pas dan dook er op Hertoginnedal witte rook op.

Uiteindelijk raakten de topministers het ook eens over een rits nieuwe initiatieven. Meest opvallende is naar verluidt de daling van het BTW-tarief voor restaurants van 21 naar 12 procent en dat vanaf begin volgend jaar. De regering vraagt van de restauranthouders wel een engagement inzake werkgelegenheid. Na een jaar wordt de maatregel geëvalueerd en nagegaan of een daling tot 6 procent tot de mogelijkheden behoort.

Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de bouwsector wordt verlengd tot 31 maart volgend jaar. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een bouwaanvraag heeft ingediend ook van het verlaagde tarief gebruik kan maken.

De Nationale Arbeidsraad wordt voorgesteld om de uitbreiding van de technische werkloosheid naar bedienden met zes maanden te verlengen.

Voor de landbouwsector en vooral voor de melksector wordt voor dit en volgend jaar én voor 2011 telkens 20 miljoen euro opzij gezet voor een belastingverlaging die nog concreet met de gewesten moet worden uitgewerkt.

Voor het overige wordt onder meer de fiscale aftrek verhoogd voor de opvang van ernstig gehandicapte kinderen en gaan de pensioenen van alleenstaande zelfstandigen opnieuw de hoogte in. Ter financiering van de nieuwe initiatieven stelde minister van Financiën Didier Reynders voor om de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 op 3,8 procent vast te leggen. Daardoor wordt vermeden dat het systeem te duur wordt en wordt volgend jaar 200 miljoen en in 2011 300 miljoen euro bespaard.

Met deze besparing kunnen de initiatieven voor de landbouwsector en zelfstandigen en de verlaging van het BTW-tarief voor de restaurants worden betaald. De kost van deze laatste maatregel wordt geschat op 200 miljoen euro per jaar.

3,3 miljard

De regering raakte het dus ook eens over de begrotingen voor 2010 en 2011. Zoals voorzien werd 3,3 miljard euro gevonden via besparingen op de primaire uitgaven en nieuwe fiscale inkomsten. De accijnzen op diesel worden verhoogd. Met hoeveel eurocent dat gebeurt, is nog niet duidelijk, maar naar verluidt brengt de maatregel 140 miljoen euro in het laatje.

Maandagavond raakten al de bijdragen bekend die de financiële en nucleaire sectoren moeten leveren voor de begroting. In ruil voor het langer openblijven van de oudste kerncentrales moeten de producenten van kernenergie vanaf 2010 jaarlijks tussen 215 en 245 miljoen euro ophoesten. Na 2014 en tot 2025 kan die bijdrage - afhankelijk van de marktprijzen en de productiekosten - nog hoger liggen. Energieminister Paul Magnette (PS) verkreeg van GdF Suez ook nog een reeks engagementen over investeringen in alternatieve energie, het behoud van de werkgelegenheid en de nieuwe aanwervingen.

De banken moeten dan weer een waarborgpremie betalen voor de bescherming die de overheid biedt op deposito's en verzekeringsproducten uit tak 21. Ook dit levert een recurrente bijdrage op: 220 miljoen volgend jaar, 670 miljoen in 2011 en nadien jaarlijks 540 miljoen euro.

De ministerraad komt dinsdagmorgen om 10.00 uur samen om het pakket maatregelen goed te keuren en het licht op groen te zetten voor de beleidsverklaring. Premier Herman Van Rompuy legt om 14.30 uur in de Kamer en nadien in de Senaat dan die verklaring af. Om 16.00 uur vindt dan de traditionele persconferentie over de begroting plaats.