LEUVEN - InBev wil maximum 60 van de circa 400 functies te schrappen op het hoofdkantoor in Leuven. Dat heeft de brouwerij vandaag bekendgemaakt.

De directie verwacht minstens 15 ontslagen te kunnen vermijden door werknemers over te plaatsen naar nieuwe functies binnen de organisatiestructuur.

InBev verwijst naar de resultaten van een efficiëntiestudie van structuren en processen in het hoofdkantoor.

Na de herstructurering moeten verantwoordelijkheden duidelijker afgebakend zijn. Er wordt nagegaan of bepaalde activiteiten niet beter gecentraliseerd kunnen worden en of de werknemersprofielen beantwoorden aan de nieuwe vereisten van de organisatie.

De overlegprocedure met de sociale partners is vandaag al van start gegaan. Het overleg zal wellicht enkele weken in beslag nemen. Daarna zal InBev een definitieve beslissing nemen en de verwachte organisatorische en financiële impact bekendmaken.