'Gennez niet meer in parlement'
Freddy Willockx (SP.A) vindt dat Caroline Gennez geen voorzitter van de SP.A kan worden als ze blijft zetelen in het Vlaams parlement. Ze moet een keuze maken, cumuleren is niet goed.
De Sint-Niklase burgemeester Willockx steunt het duo Gennez-Dirk Van der Maelen als voorzitter en ondervoorzitter van de SP.A. Maar hij verbindt serieuze consequenties aan die steun. ‘Gennez is al eerste schepen in Mechelen. Ze zit ook in het Vlaams parlement, nu nog als fractieleider. Daarbovenop nog partijvoorzitter worden, dat is drie zware taken combineren. Haar voorgangers aan het hoofd van de partij hebben dat nooit gedaan. Het zou daarom logisch zijn dat ze ontslag neemt uit het Vlaams parlement’, zegt Willockx.

Bovendien zou Caroline Gennez als Vlaams parlementslid deel uitmaken van de meerderheid, terwijl de SP.A federaal in de oppositie zit.

Met deze uitspraak mengt ook Freddy Willockx zich in het debat over het voorzitterschap van de SP.A. Maar een nationale voorzitter zonder een nationaal mandaat staat zeer zwak. Toenmalige CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck werd ruw met die Wetstraat-realiteit geconfronteerd toe hij vruchteloos probeerde de christendemocraten in 2002 en 2003 terug op de sporen te krijgen.

Willockx veegt het argument van tafel: ‘Mocht het om een kamerzetel gaan, dan volgde ik de redenering ten dele. Maar ze zit in het Vlaams parlement. Daar zitten we bovendien in de meerderheid. Je kan er als partijvoorzitter dus geen duidelijke oppositiekoers varen. Het is niet goed voor de beeldvorming dat onze toekomstige voorzitter dan compromissen moet sluiten over Vlaamse dossiers. Het zal sowieso niet gemakkelijk zijn onze federale oppositie en onze Vlaamse meederheidsrol coherent aan te pakken.’

Ook voor Van der Maelen heeft Willockx een duidelijk advies: ‘Het is niet realistisch dat hij als ondervoorzitter nog verder het fractieleiderschap in de Kamer invult. Ik ben zelf jarenlang fractieleider in de meerderheid geweest, net als Dirk. Dan is het erg moeilijk om plots de knop om te draaien en de fractie in oppositie te leiden. Het zou goed zijn voor de geloofwaardigheid van de partij, als iemand anders dat doet.’

Willockx ziet in de toekomst een trio aan de top van de SP.A. ‘Onze voorzitter, de ondervoorzitter, en de nieuwe fractieleider in de Kamer.’

Willockx riep de SP.A achterban in Sint-Niklaas wel op om Gennez in haar kandidatuur te steunen. Eerder schaarde SP.A Antwerpen zich openlijk achter de kandidatuur van Erik De Bruyn.

Ook voormalig staatssecretaris en Vlaams parlementslid Anissa Temsamani ziet in Gennez niet de ideale voorzitter. 'Ze is geen leidersfiguur'. In Het Nieuws van VTM betreurde Willockx die uitval Temsamani in de krant Het Laatste Nieuws. Willockx vond haar verklaringen 'spijtig' omdat er 'op de vrouw gespeeld' werd. Hij riep zijn partijgenoten op tot koelbloedigheid.