CD&V en Open VLD zijn het eens met gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank dat de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering niet ellenlang kunnen aanslepen. Maar de oranje-blauwe partijen benadrukken het belang van de inhoud van een toekomstig regeerakkoord.
Voor Open VLD moeten Quaden en de Nationale Bank hun rol van waakhond over de concurrentiepositie van ons land spelen. De liberalen zijn het er ook mee eens dat de onderhandelingen niet langer mogen duren dan nodig.

'Maar', zo luidt het, 'zeker zo belangrijk is dat de volgende regering ook effectief de noodzakelijke socio-economische maatregelen neemt, zoals een lastenverlaging en de modernisering van de arbeidsmarkt. Dat wordt voor de partij de toetssteen of ze al dan niet in een regering stapt.'

Ook bij CD&V luidt het dat de onderhandelingen uiteraard niet eindeloos kunnen blijven duren. 'Toch gaat de inhoud nu voor op de snelheid', zegt de partijwoordvoerder. 'Want een goed uitgeprate inhoud is de basis voor een stabiele regering. We willen het risico voorkomen dat hetgeen niet uitgepraat is, binnen de twee weken tot een regeringscrisis leidt.'

De partij voelt zich daarin zeker gesteund door de Vlaamse ondernemingswereld, die deze week nog liet weten dat een grondige staatshervorming noodzakelijk is en dat de onderhandelaars daar grondig de tijd voor mogen nemen. CD&V doelt daarmee op een interview eerder deze week waarin Philippe Muyters, de gedelegeerd-bestuurder van Voka, en Karel Van Eetvelt, de topman van Unizo, gelijkaardige verklaringen aflegden.

Waarschuwing

Quaden waarschuwde vandaag dat aan de politieke crisis in ons land wel degelijk een economisch prijskaartje hangt. Hoe langer de politieke crisis aansleept, hoe kleiner de kans dat België erin slaagt in 2007 en 2008 de begrotingsoverschotten te realiseren die worden gevraagd door het stabiliteitsprogramma.

Ook worden noodzakelijke beslissingen over de concurrentiekracht en werkgelegenheid volgens de gouverneur uitgesteld. Voorts maakt Quaden zich zorgen over de geloofwaardigheid van ons land op internationaal vlak. Hij vreest dat de crisis kwalijke gevolgen zal hebben voor de Belgische invloed in Europa.