De fiscus int al jaren de verkeersbelastingen op een onwettige manier. Dat meldt het Nieuws op vtm.

Iedereen die een auto of een ander voertuig heeft, betaalt een verkeersbelasting. Die is afhankelijk van de grootte van het voertuig.

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) speelt al jaren automatisch alle autogegevens door aan de fiscus, die op basis hiervan de verkeersbelasting berekent.

De automatische uitwisseling van gegevens tussen twee diensten is echter verboden door een wet uit 1938.

 

'Enkel in individuele gevallen'

'De fiscus mag enkel in individuele gevallen en op individueel verzoek samenwerken met andere openbare besturen en instellingen', zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) in Het Nieuws. De rechtbank van Brussel bevestigde dit onlangs in een vonnis.

De overheid heeft de afgelopen jaren dus op een onwettige manier haar verkeersbelastingen geïnd.

 

'Verkeersbelasting aanvechten'

Dat betekent dat iedereen zijn verkeersbelasting en belasting van inverkeerstelling kan aanvechten en een grote kans heeft om zijn slag thuis te halen, meent professor Maus.

Wie zijn aanslagbiljet voor de verkeersbelasting krijgt, heeft 6 maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.
De overheid kan het probleem oplossen door de wet terzake aan te passen, maar dat zal heel wat tijd in beslag nemen.