BRUSSEL - De voorwaarden die de niet-benoemde burgemeesters van Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem aan de doortocht van de Gordel op hun grondgebied stellen, maken geen enkele indruk op Vlaams minister van Sport Bert Anciaux.
Anciaux is ook de voogdijminister van BLOSO, de organisator van de Gordel. De niet-benoemde burgemeesters stellen in een brief aan BLOSO twee voorwaarden voor een doortocht van de wandelaars en fietsers in hun gemeente.

Er kan op geen enkele manier tegemoet gekomen worden aan de wensen van de drie niet-benoemde burgemeesters, vindt Anciaux. Hun toestemming is bovendien niet nodig voor de organisatie van de Gordel.

Anciaux wil nu contact opnemen met de gouverneur van Vlaams-Brabant. Hij kan als plaatsvervangend burgemeester kan optreden. Met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael kan hij ook zorgen voor de ordehandhaving door de politie tijdens de Gordel.

Op die manier zijn de drie niet-benoemde burgemeesters 'quantités négligeables' en zouden ze zich volgens Anciaux beter aan de wet houden.