Na het arrest van de Raad van State over de gemeente Wezembeek-Oppem en de rondzendbrief-Peeters, herhalen de FDF-mandatarissen zondag dat alleen de uitbreiding van Brussel met de faciliteitengemeenten garant zal staan voor het respect voor de rechten van de inwoners van de gemeenten, en dus voor een communautaire afkoeling.
Ze benadrukken ook dat het arrest werd geveld door een Vlaamse kamer, waarvan ze de 'partijdigheid' hekelen.

In een recent arrest stelt de Raad van State dat de rondzendbrief Peeters altijd van toepassing is in de faciliteitengemeenten. De Raad van State was gevat door Wezembeek-Oppem. De gemeente had naar aanleiding van de federale verkiezingen van 2003 Franstalige oproepingsbrieven verstuurd naar inwoners van wie ze ervan uitging dat ze Franstalig waren.

De Vlaamse regering vernietigde die beslissing. De bewuste rondzendbrief stelt immers dat documenten eerst in het Nederlands moeten worden verstuurd en pas nadien in het Frans, op uitdrukkelijke vraag.

Eric Libert, de secretaris-generaal van het FDF en schepen in Sint-Genesius-Rode, reageerde zondag op het arrest in naam van de FDF-mandatarissen uit de rand. Volgens Libert verwijdert het arrest van de Vlaamse kamer van de Raad van State zich van de constante jurisprudentie van de permanente commissie op de taalcontrole over de correcte toepassing van het faciliteitenregime. Het arrest wordt ook tegengesproken door beslissingen van rechtbanken, luidt het.

De mandatarissen van de rand steunen ook de verklaringen van de burgemeester van Wezembeek-Oppem, François van Hoobrouck, die de 'partijdigheid' van de Vlaamse kamer hekelde.