BRUSSEL - Zowel PS-vicepremier Laurette Onkelinx als haar MR-collega Didier Reynders zijn tevreden met het akkoord over de sociaal-economische krachtlijnen van de regering voor de periode 2009-2011. Volgens Onkelinx is er binnen de regering sprake van een 'echte dynamiek' om te slagen.
'Ik ben erg tevreden dat we een akkoord hebben over de begroting voor 2008 en nu over het plan voor 2009 tot 2011, dat belangrijke fiscale en sociale hervormingen voorziet. We hadden tijdens de begrotingscontrole al eerste maatregelen voor de koopkracht genomen en het akkoord voor 2009-2011 biedt nu echte perspectieven', zei de PS-vicepremier.

Voor de Franstalige socialisten is het van belang dat er nieuwe stijgingen van het nettoloon via de fiscaliteit komen, dankzij een progressieve verhoging van de belastingvrije som, met proriteit voor diegenen er het meeste nood aan hebben. Ook de nieuwe stijgingen van de pensioenen zijn van belang, zegt Onkelinx, die voorts de maatregelen voor de gezinnen, de chronisch zieken, enzovoort benadrukt.

'Op vlak van energie hebben we afgezien van een verlaging van de btw, omdat daarvoor de toelating van Europa nodig is. Maar we hebben ervoor gekozen om op een gerichte manier hulp te bieden door rechtstreeks op de factuur te werken, via een tussenkomst met een premie. De selectieve maatregel treedt vanaf 2009 in werking en komt bovenop de beslissing over het Stookoliefonds van tijdens de begrotingscontrole.'

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) zei dan weer verheugd te zijn 'omdat hij erin geslaagd is zijn collega's ervan te overtuigen dat, om diegenen die werken te helpen, de inkomstenbelastingen omlaag moeten worden via een nieuwe fiscale hervorming.'

Tevredenheid is er ook omdat de kern maatregelen heeft genomen voor diegenen die gewerkt hebben, met name de gepensioneerden, die nog al te vaak een te laag pensioen hebben, of ze nu zelfstandige of loontrekkende waren.

Reynders benadrukt ook dat de regering prioriteit heeft gegeven aan de steun aan activiteit en aan jobcreatie, en daarbij erover heeft gewaakt sociale en fiscale maatregelen te nemen, alsook maatregelen op het vlak van de klimaatopwarming.

De verschillende maatregelen op dat vlak moeten nog worden gefinetuned en geverifieerd binnen werkgroepen. De verhoging van het belastingvrije minimum wil de regering alvast optrekken tot 7.150 euro in 2011. In 2007 bedroeg die som 6.150 euro.