BRUSSEL - Gewezen premier Jean-Luc Dehaene is ,,verheugd'' over de uitslag van de CD&V-NVA-lijst bij de Europese verkiezingen (27,9 procent op basis van 88 procent van de kantoren). Voor Dehaene was het bereiken van vier zetels de doelstelling, en die doelstelling is bereikt.
Volgens hem is zijn Europese boodschap overgekomen en heeft zijn ,,effectieve kandidatuur meegespeeld''.

Volgens Europees lijsttrekker Jean-Luc Dehaene (CD&V) legt de verkiezingsuitslag geen hypotheek op de kansen van premier Guy Verhofstadt om tot voorzitter van de Europese Commissie benoemd te worden. "Hij blijft", aldus Dehaene vanuit het Europees parlement, "een valabele kandidaat".

Wel gaf Dehaene toe dat uitslag en de manier waarop de kiesstrijd is verlopen, hem niet meteen helpt om het tot voorzitter te brengen. De voormalige eerste minister onderstreepte verder dat er nog andere valabele kandidaten zijn. Op de vraag of hij zelf nog in aanmerking voor het Commisievoorzitterschap komt, zei Dehaene met klem dat hij nooit kandidaat is geweest.

Op de vraag van de RTBf-radio wat de Franstaligen kunnen doen om het Vlaams Blok te stoppen, was Dehaene kortaf. "Er zich niet mee moeien".