REACTIES <b>CD&V/N-VA</b>. Leterme : 'Wij gaan voor een positief alternatief. We willen problemen oplossen'
BRUSSEL - CD&V-voorzitter Yves Leterme kondigde zondagavond aan dat het kartel CD&V-N-VA het initiatief zal nemen om te zorgen voor een nieuwe, sterke Vlaamse regering. Over regeringspartners wilde hij zich niet uitspreken. Leterme ging niet in op de uitgestoken hand van Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke naar het kartel CD&V-N-VA. "Wij gaan voor een positief alternatief. We willen problemen oplossen", aldus Leterme.
Het kartel is als winnaar uit de bus gekomen en is met voorsprong de grootste politieke formatie in Vlaanderen. Toen ik elf maanden geleden partijvoorzitter werd, had ik me tot doel gesteld erop vooruit te gaan ("plusjes te halen") bij de verkiezingen. We zijn daarin geslaagd. De christendemocratie gaat er voor het eerst sinds ’85 bij parlementsverkiezingen op vooruit, aldus Leterme.

Hij zei dat het kartel op een positieve wijze campagne heeft gevoerd en daarvoor door de kiezer is beloond. Voorzitter Geert Bourgeois van kartelpartner N-VA zei dat het kartel een duidelijk mandaat van de kiezer heeft gekregen.

N-VA-voorzitter Geert Bourgeois zegt tevreden te zijn met de vooruitgang die het Vlaams kartel boekt. "Wij hebben als grootste partij het initiatiefrecht en zullen onze verantwoordelijkheid opnemen", aldus Bourgeois, die toegeeft dat het niet simpel zal worden.

De verkiezingen leveren volgens Bourgeois een bizar resultaat op. "Het zal niet simpel zijn, maar er is wel een krachtige Vlaamse regering nodig die prioriteit maakt van werk en ondernemen", verklaarde Bourgeois.

De N-VA-voorzitter benadrukt dat niet enkel Groen! en het Vlaams Blok hebben gewonnen. "Niet zoveel als in de peilingen, maar we hebben altijd gezegd dat je daar niet mag op voortgaan. We gaan er ten opzichte van 2003 op vooruit. Dat is goed", luidde het.

Stefaan De Clerck is uiteraard opgetogen over de uitslagen die binnenlopen. Hij wil er echter nog geen conclusies uit trekken. ,,De zetelverdeling zal bepalen wie er aan zet is'', zegt hij. Dat de VLD zakt en het Vlaams Blok stijgt noemt hij ,,een dubbele nederlaag voor paars''.

Over de eventuele gevolgen voor de regeringsvorming wil De Clerck zich niet uitspreken. ,,Het aantal zetels zal bepalen welke combinaties er mogelijk zijn. Het is afwachten wie de grootste verliezer wordt.''

Lijsttrekker Johan Sauwens van het Limburgse kartel CD&V-N-VA zegt dat de kiezer de "goed-nieuws-show" van de socialisten en liberalen niet gesmaakt heeft en zeker niet in Limburg, waar de werkloosheid de hoogste van heel Vlaanderen uitmaakt, zo liet Sauwens in een reactie weten.

De CD&V-lijsttrekker is anderzijds ook van mening dat het sterke beleid van zijn partij alsook de wijze waarop er in groep met de kartelpartner N-VA campagne werd gevoerd wel door de kiezers in dank afgenomen werd. Sauwens is naar eigen zeggen zeker van een vijfde zetel voor het kartel CD&V-N-VA in Limburg en hoopt zelfs op een extra zetel.

De Limburgse lijsttrekker zegt tot slot dat de uitslag in Limburg alle verwachtingen overtreft en dat hij de kiezer bijzonder dankbaar is voor het vertrouwen. "We zullen de kiezer zeker niet teleurstellen en onze verantwoordelijkheid opnemen", zo luidde het nog.

Het boegbeeld van de N-VA in Limburg Frieda Brepoels benadrukt dat de kiezer CD&V en N-VA als méér dan een optelsom van twee partijen heeft beschouwd. Brepoels stelde voorts dat de formule in de meeste kantons gewerkt heeft. De achteruitgang van de VLD wijt de N-VA"ster dan weer aan het feit dat de VLD gemaakte afspraken niet heeft kunnen waarmaken en dat het afscheid van onder meer Patrick Dewael van de Vlaamse regering blijkbaar niet geapprecieerd werd door de kiezer.


Dat het Vlaams Blok er zo sterk op vooruit gaat in Limburg is volgens Brepoels te wijten aan een duidelijke anti-politieke houding waarbij de kiezers de huidige meerderheid een lesje heeft willen leren. ,,Een betreurenswaardige, maar begrijpelijke houding'', aldus nog Brepoels.

De kiezer heeft het kartel duidelijk gesmaakt. We hadden twee objectieven: een positieve score halen en paars breken. We zijn daar in geslaagd en mogen dus tevreden zijn. Dat heeft CD&V-lijsttrekker in Antwerpen Inge Vervotte zondag verklaard.

Volgens Vervotte moeten de huidige meerderheidspartijen zich zorgen maken. "De mensen zijn niet tevreden met het beleid. Een deel is naar de CD&V-N-VA getrokken, een deel naar het Vlaams Blok".

De stemplicht afschaffen om een dijk te bouwen tegen het Vlaams Blok - zoals N-VA-voorzitter Geert Bourgeois zou hebben voorgesteld - wil Vervotte niet. "Zo zullen de zwakkeren afhaken. Wij hebben hier zo lang voor gevochten. We mogen hier dan ook niet licht over gaan".Gewezen premier Jean-Luc Dehaene betreurt dat op Vlaams niveau drie partijen nodig zullen zijn om een regering te vormen, maar vindt toch dat voorzitter Leterme het "zeer goed" gedaan heeft. Hij verwacht zich aan een heel moeilijke taak voor Yves Leterme op Vlaams niveau. ,,Meerderheden met verschillende partijen op Vlaamse en federaal niveau zijn volgens Dehaene mogelijk, maar dat vormt dan wel een extra moeilijkheid voor de federale premier.

Uittredend CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Eric Van Rompuy vindt dat de Vlaamse partijen nu samen een methode moeten zoeken om op federaal niveau "de komende maanden of jaren" de Vlaamse eisen te realiseren. Van Rompuy is tevreden over het verkiezingsresultaat van CD&V-N-VA.

"Wij hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste. 26 procent was het doel. We hebben het overschreden. We hebben meer dan de optelsom gehaald. De kiezer heeft het kartel beloond", verklaarde Van Rompuy.

De CD&V’er wil dat nu werk wordt gemaakt van de engagementen die werden gedaan over de verwezenlijking van een reeks Vlaamse eisen, zoals de overheveling van een aantal bevoegdheden en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Toch moet dit opgenomen worden in een globaal pakket, samen met thema’s zoals werk, wonen, welzijn en onderwijs, voegde Van Rompuy eraan toe.

Over een mogelijke coalitie wou Van Rompuy nog niks kwijt. "We gaan eerst genieten van onze overwinning en dan werken aan de inhoud".