Scherpe reacties op seponering kleine misdrijven
BRUSSEL - CD&V-senator Hugo Vandenberghe vindt dat de procureur van Oudenaarde zijn hand overspeelt en een verkeerd signaal geeft. Het kan niet dat kleine misdrijven administratief beboet worden, maar ernstigere feiten niet vervolgd worden.
Procureur Herman Daens van Oudenaarde heeft na overleg met de vijf politiezones uit zijn gerechtelijk arrondissement een lijst opgesteld van incidenten die om ,,opportuniteitsredenen'' niet meer door het parket zullen worden vervolgd. Minister van Binnenlandse Zaken zou het initiatief willen uitbreiden.

Volgens Vandenberghe toont het signaal van de procureur van Oudenaarde dat kleine afzetters niet meer worden vervolgd omdat daar enkel schade wordt aangericht bij private personen, terwijl iedere verkeersovertreding aanleiding geeft tot het innen van een boete, aan dat het vervolgingsbeleid steeds meer gericht op het innen van financiële opbrengsten voor de overheid.

Volgens Pieter De Crem, de voorzitter van de CD&V-kamerfractie, is het plan van de procureur een stap in de verkeerde richting. ,,Dat bovendien de minister van Binnenlandse Zaken dit plan steunt, is zoveel als een pleidooi voor straffeloosheid''.

,,Verkeerd en onaanvaardbaar signaal''

Ook de N-VA vindt dat de procureur van Oudenaarde ,,een verkeerd en onaanvaardbaar signaal geeft'' als hij bepaalde feiten automatisch zal seponeren. ,,Het signaal dat op deze manier gegeven wordt, kan alleen maar leiden tot een nog groter gevoel van straffeloosheid bij de daders van deze zogezegd kleine criminaliteit'', zegt kamerlid Patrick De Groote in een reactie.

,,Anarchie''

Het Vlaams Belang is ,,geschandaliseerd'' door de beslissing van de procureur van Oudenaarde om kleinere misdrijven voortaan onbestraft te laten en met het feit dat minister Dewael deze handelswijze zou willen veralgemenen. Hiermee ,,krijgt de bevolking het signaal dat men er voortaan op los mag stelen'' en ,,ontwricht men de samenleving en creëert men het begin van anarchie'', zeggen de kamerleden Bart Laeremans en Filip De Man.

,,Zwaar onderschat probleem''

Ook de ondernemersorganisatie UNIZO is niet te spreken over de maatregel van de procureur van Oudenaarde om kleine criminaliteit te seponeren. UNIZO spreekt van ,,een verkeerd signaal waarbij de nu al bestaande banalisering van onder meer winkeldiefstal nu nog wordt versterkt. Bovendien druist het in tegen het rechtsgevoel van de slachtoffers, in casu de getroffen ondernemers'', zegt Unizo.

Volgens UNIZO is winkelcriminaliteit binnen de detailhandel een zwaar onderschat probleem. Bovendien doen meer dan de helft van de ondernemers bijna nooit aangifte, blijkt uit een enquête, omdat dit te veel tijd in beslag neemt of omdat er toch geen gevolg aan gegeven wordt.

Premier Guy Verhofstadt heeft begrip voor het standpunt van UNIZO. Volgens Verhofstadt ,,is er niet zoiets als kleine onbelangrijke winkeldiefstallen''. Hij wil dat dit soort misdrijven ,,met dezelfde energie en daadkracht wordt vervolgd''.

Dewael wil initiatief uitbreiden

,,Als het parket de intentie heeft om een zaak te seponeren en de politie besteedt daar met zijn administratieve machine veel manuren aan, dan had je die politiecapaciteit beter voor andere zaken gebruikt'', zo zei de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in het VRT-radioprogramma ,,Voor de dag''.

Dewael noemde het verminderen van de administratieve last van de politie één van zijn prioriteiten. Daarvoor moet de politie zijn eigen processen vereenvoudigen, maar daarnaast mag het parket de politie niet nodeloos inzetten, zo meent de minister.

Dewael pleit ervoor dat er per arrondissement bekeken zou worden welke misdrijven en feiten het vaakst voorkomen en welke zaken de burger de meeste zorgen baren. De procureur moet dan oordelen welke zaken al dan niet prioritair worden aangepakt. ,,In het kader van een goed vervolgingsbeleid moeten verschillende gevallen en misdrijven bekeken worden en moet nagegaan worden of het zin heeft om daar veel capaciteit in te steken'', zei Dewael.

,,Geen straffeloosheid''

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael benadrukt dat het voorstel ,,geen straffeloosheid inhoudt voor bepaalde categorieën van misdrijven''. ,,De burger heeft nog altijd de mogelijkheid om zijn zaak verder op te volgen, of bijkomende gerechtelijke stappen te ondernemen'', zegt hij.

,,In functie van de lokale problemen van de burger moeten parket en politie de prioriteiten bepalen waardoor de politiecapaciteit ten volle kan benut worden. In vele zones zien we bijvoorbeeld dat alle vormen van diefstallen, ook winkeldiefstallen, een prioriteit is in de zonale veiligheidsplannen''.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig