BRUSSEL - Vlaams parlementslid Anissa Temsamani (SP.A) noemt het een belangrijk signaal dat de Guimardstraat mogelijkheden zoekt om meer andersgelovigen in katholieke scholen voor de klas te laten staan.
Mieke Van Hecke, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, zoekt naar mogelijkheden om meer andersgelovigen les te laten geven in katholieke scholen. Ze doelt in de eerste plaats op moslims. Ze wil hiermee moslims betere kansen bieden op een baan in het katholiek onderwijs.

Temsamani wijst erop dat verschillende initiatieven al jaren de in- en doorstroom van allochtonen in het hoger onderwijs trachten te vergroten. Ondanks deze initiatieven blijft de drempel naar het hoger onderwijs te hoog. De drempel naar de lerarenopleidingen is zelfs nog hoger dan naar andere opleidingen, stelt ze.

De aankondiging van Van Hecke noemt de socialistische politica een belangrijk signaal. ,,Maar het streven naar meer kleur voor de klas mag je niet reduceren tot een geloofskwestie. Heel weinig allochtonen kiezen voor een lerarenopleiding en tijdens de opleidingen zijn er nog eens heel wat die afhaken. Taalachterstand en het negatieve imago van het lerarenvak spelen een grote rol. Te weinig allochtonen hebben de ambitie om zelf voor de klas te gaan staan'', luidt het.

Vlaams Belang geschokt

Vlaams Belang is niet te spreken over het pleidooi van Mieke Van Hecke. De partij heeft het over een ’weg-met-ons’-mentaliteit van de katholieke onderwijstop en noemt het ,,ronduit schandalig dat moslims in het katholiek onderwijs een voorkeursbehandeling zouden krijgen''.

Het pleidooi van Van Hecke is ,,een onaanvaardbare collaboratie met de moslimzuil en betekent een rampzalige toegeving aan de opmars van de onverdraagzame islam''.