Transportsector vraagt actie rond compensatie energieprijzen
Foto: rr
BRUSSEL - De drie beroepsorganisaties van de transportsector, Febetra, SAV en UPTR, vragen dat de federale regering de compensatie van de hoge energieprijzen weer actief aanpakt. De engagementen die de regering al nam in september, hebben tot nu toe bijna geen resultaat opgeleverd, zo stellen de federaties in een persbericht.
De drie vragen een onderhoud met de regeringstop. Volgens Lode Verkinderen, de secretaris-generaal van de SAV (Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederenvervoerders en Logistieke Dienstverleners), zijn ,,enkel de kortere terugbetalingstermijn en de inperking van de sociale lasten voor professionele diesel'' effectief tot stand gekomen.

,,De federale regering engageerde zich op 15 september echter voor nog twee zaken'', luidde het maandag. ,,Zo stelde ze ook voor om de energiebijdragen voor diesel af te schaffen. Dat mag uiteindelijk niet van de Europese Commissie. We vragen echter dat die besparing - 14 euro per 1.000 liter - op een andere manier gebeurt'', aldus Verkinderen. ,,Wij hebben onder meer voorgesteld om investeringen in propere voertuigen fiscaal te belonen, zoals al in Nederland gebeurt, maar tot nu toe is er nog geen enkele politieke beslissing genomen.''

Dringend onderhoud

Volgens de transportorganisaties beloofde de regering voorts om maatregelen te treffen om de loonkosten in de sector te behandelen in een werkgroep. ,,Maar die is sinds dat engagement van zes maanden geleden nog altijd niet samengekomen'', stelt Verkinderen. ,,De transporteurs voelen zich bekocht.'' De organisaties hebben eind vorige week aan premier Guy Verhofstadt laten weten dat ze ,,dringend een onderhoud willen met de regeringstop over deze zaken''.

,,Het huidige scenario met bijna alleen maar maatregelen waarvan de positieve invloed op de verkeersveiligheid niet is bewezen en die stuk voor stuk kostenverhogend zijn, leidt tot een ernstige verzwakking van de al heel wankele concurrentiepositie van de Belgische ondernemers. Op die manier dreigen steeds meer vervoersopdrachten uitbesteed te worden aan buitenlandse operatoren, wat ook op de fiscale en parafiscale inkomsten in België een nefaste invloed zal hebben'', besluiten de drie organisaties.