ANTWERPEN - Het voltallige Antwerpse schepencollege heeft ontslag genomen. Burgemeester Leona Detiège blijft in functie tot de nieuwe coalitiegesprekken van start gaan. Dat heeft ze beslist na een onderhoud met Vlaams voogdijminister Paul Van Grembergen. Vanmiddag trokken de SP.A-schepenen zich als laatste terug uit de coalitie. Eerder hadden de schepenen van de VLD, CD&V en Agalev dat al gedaan. Bovendien stapte de VLD uit de coalitie.
Er moeten nieuwe onderhandelingen komen over een coalitie. Het schepencollege komt vandaag in spoedzitting bijeen. Zowel de nationale als de lokale partijvoorzitters komen vanmiddag bijeen in Brussel.

Concreet betekent de beslissing van het college dat iedereen in functie blijft om de lopende zaken te regelen tot een nieuw college is aangeduid. Formeel wordt het ontslag aangeboden aan de gemeenteraad, die maandag 17 maart een extra zitting houdt. Daarna blijft formeel enkel Detiège in functie ,,om de continuïteit te verzekeren".

Ze doet dit om te vermijden dat er een machtsvacuum ontstaat. Eens de gesprekken begonnen stelt ze haar mandaat ter beschikking. Of Detiège zich kandidaat stelt voor de nieuwe bewindsploeg hangt af van de coalitiegesprekken, maar ze denkt van niet.

Het schepencollege kwam enkele dagen geleden in opspraak nadat bleek dat een aantal schepenen persoonlijke aankopen hadden gedaan op kosten van de stad.

De VLD-schepenen Dirk Grootjans (Veiligheid), Leo Delwaide (Haven en Economie), Ann Coolsaet (Ruimtelijke Ordening) en Luc Bungeneers (Financiën) stapten vanmorgen als eersten op na een onderhoud met VLD-voorzitter Karel De Gucht. Het viertal vond dat het niet langer kon functioneren. Bungeneers en Grootjans zouden hun Visa-kaart niet misbruikt hebben. Coolsaet gebruikte haar kaart voor een weekendje in een Brugs hotel en de aankoop van een Delvaux-handtas.

Achtergrond
ANALYSE. Waarom is de Antwerpse situatie hopeloos?
DOSSIER. Crisis in Antwerpen
DOSSIER. Antwerpse coalitievorming
REEKS. Antwerpen zes maand later
Samenstelling gemeenteraad
Website Antwerpen
Vervolgens boden CD&V-schepenen Marc Van Peel (Personeelszaken) en Eric Antonis (Cultuur) hun ontslag aan. In een mededeling zei CD&V-woordvoerder Luk Vanmaercke dat de schepenen ontslag nemen ,,tegen de achtergrond van de gezagscrisis die momenteel in het Antwerpse schepencollege bestaat''.

Ook de twee Agalev-schepenen Edwin Pairon (Leefmilieu) en Chantal Pauwel (Communicatie en Sport) zijn opgestapt. Ze volgen daarmee een oproep van partijvoorzitter Jos Geysels. In een persbericht stellen de schepenen dat Antwerpen goed moet worden bestuurd en dat de schandalen opgelost moeten worden.

Tenslotte kon het ontslag van de SP.A-schepenen Tuur Van Wallendael en Kathy Lindekens niet uitblijven. Hun beslissing kwam er na een vergadering van de Antwerpse SP.A. Burgemeester Detiège blijft voorlopig in functie. Ze overlegt vanmiddag over de invulling van haar functie de komende weken.

De Antwerpse VLD wil met dezelfde partners een nieuwe coalitie voortzetten, aldus fractieleider Ludo Van Campenhout. Maar daarvoor wil het ,,de meest harde garanties". Wat die garanties precies zijn, moet volgens Van Campenhout de volgende dagen bekeken worden. Hij benadrukte op een persconferentie dat het ontslag van de VLD-schepenen geen schuldbekentenis is. De beslissing was ingegeven door de dialoog met elkaar en kwam er niet onder druk van partijvoorzitter Karel De Gucht.

Het schepencollege blijft de stad besturen tot een nieuw college benoemd is. Op maandag 17 maart is alvast een gemeenteraadszitting gepland.


Dit bericht werd ook verstuurd via sms
Ontvang het nieuws via sms : stuur ds abo alerts naar 3302
(0,25 euro per bericht) | meer info