Tweetalige kinderen denken sneller na
Foto: mc
BRUSSEL - Tweetalige kinderen hebben minder hersenactiviteit nodig om dezelfde taak uit te voeren dan hun eentalige leeftijdsgenootjes. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek dat Katrien Mondt heeft uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
In het onderzoek liet Mondt 26 twee- en eentalige kinderen tussen 7,5 en 11 jaar een aantal aandachts-, taal- en rekentaken uitvoeren. De kinderen moesten onder meer woorden herkennen, selecteren en sorteren. Tweetalige kinderen voerden alle taken uit in het Nederlands en het Frans. Terwijl ze de opdrachten uitvoerden, werd hun hersenactiviteit gemeten met een hersenscan.

Opvallend was dat meertalige kinderen bij bepaalde taken sneller werkten, terwijl er minder intense hersenactiviteit geregistreerd werd dan bij hun eentalige leeftijdsgenoten. De onderzoekster ontdekte bovendien dat kinderen die al op vroege leeftijd tweetalig werden, omdat ze van thuis uit beide talen meekregen, nog beter presteerden dan de zogenaamde ,,schooltweetaligen''.

Taaltaken

Enkel bij de taaltaak hadden meertalige kinderen problemen, wanneer ze de taal moesten gebruiken die pas later was aangeleerd of die minder vaak gebruikt werd. Katrien Mondt pleit met haar onderzoek voor meertalig onderwijs, en dan liefst nog op een zo jong mogelijke leeftijd. ,,Want in het kleuteronderwijs draait alles nog veel meer om communicatie en inhoud dan om taalfouten en grammatica. Het is bovendien al langer geweten dat hersenen van jonge kinderen nog veel vatbaarder zijn voor het aanleren van een tweede taal'', luidt het.

Volgens de onderzoekster heeft meertalig onderwijs echter alleen effect als beide talen voldoende aan bod komen in het onderwijs en als rekening gehouden wordt met onder meer de moedertaal van de leerlingen. ,,Als het grootste deel van de leerlingen Frans spreekt is het niet aangewezen om ook nog eens het grootste deel van de lessen in het Frans te geven.''

Meertalig onderwijs

De resultaten van het onderzoek zijn volgens de VUB erg belangrijk voor bepaalde schoolsituaties. ,,Het toont ook aan dat het voor meertalige kinderen belangrijk is om de beide talen goed te onderhouden. Deze studie bewijst nog maar eens dat er muziek zit in het idee van meertalig onderwijs, liefst op jonge leeftijd'', aldus nog de VUB.

,,Eerst het Nederlands machtig zijn''

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke ziet mogelijkheden in meertalig onderwijs vanaf jonge leeftijd, maar wil zich niet halsoverkop in een avontuur storten. Een werkgroep onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor meertalig onderwijs. Vandenbroucke wil, voor hij aan zo’n initiatief begint, ervoor zorgen dat eerst alle mogelijke andere problemen van de baan zijn. Zo wil de minister dat leerlingen eerst het Nederlands als onderwijstaal goed machtig zijn.

,,Dit is essentieel voor ons onderwijs. Nergens in de OESO is de prestatiekloof tussen diegenen die thuis de instructietaal spreken en diegenen die thuis de instructietaal niet spreken zo groot als in Vlaanderen'', zei Vandenbroucke vorig jaar al tijdens de Europese Dag van de Talen. ,,Denk ook aan de vele anderstalige of taalzwakke Vlaamse leerlingen in onze scholen. Ik kies niet voor een model dat voor sommige leerlingen supermaximale kansen biedt, maar tegelijkertijd voor anderen kansen vermindert. Ons beleid moet goed zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig