BRUSSEL - Bank Degroof, de zakenbank waarvan Bois Sauvage hoofdaandeelhouder is, boekte in het boekjaar 2004/2005, dat afliep op 30 september, een geconsolideerde nettowinst van 49,6 miljoen euro, tegen 33 miljoen euro een jaar eerder.
Dat maakte de groep bekend in een persbericht. Bank Degroof keert over het boekjaar een brutodividend uit van 28 euro per aandeel, tegen 20 euro een jaar eerder. Bank Degroof beheerde eind september 2005 19,7 miljard euro, tegen 14,7 miljard euro een jaar eerder. De solvabiliteit (in brede zin) daalde van 15,65% tot 14,57% het afgelopen boekjaar. ,,De resultaten van de integraties van de overgenomen dochterondernemingen blijken nog niet uit de huidige resultaten, maar zullen vanaf het boekjaar 2005-06 voelbaar zijn'', aldus het persbericht.