Paars keurt actieplan 2006-2007 goed
Foto: belga
BRUSSEL - De ministerraad heeft vandaag een actieplan 2006-2007 goedgekeurd om de samenleving competitiever en socialer te maken. Het actieplan moet volgens premier Guy Verhofstadt aantonen dat de regering zich niet zal laten verlammen door de gemeenteraadsverkiezingen later op het jaar.

De premier wees erop dat er tekenen zijn die wijzen op een economisch herstel. De groei in België voor 2006 wordt op 2,2 procent geschat, 0,3 procent hoger dan in de eurozone. Toch is de balans van ons land niet onverdeeld positief, luidt het in het actieplan, dat verwijst naar de te hoge werkloosheidsgraad en belastingsdruk en het feit dat de economische groei zich te weinig omzet in extra jobs.

Competitieve economie

Een eerste reeks maatregelen handelt over een competitieve economie, gericht op werk. Terwijl de sociale partners een antwoord moeten bieden op het rapport van de CRB om de competitviteit van de economie te garanderen, engageert de regering zich om de lastenverlagingen, de versterking van de sociale zekerheid, de welvaartsaanpassingen en de tewerkstellingbevorderende maatregelen van het generatiepact en het IPA 2005-2006 voor 2006 in haar geheel uit te voeren. De regering wil de 'all in'-loonakkoorden evalueren in de sectoren waar ze van toepassing zijn en die een belangrijke bijdrage aan de competitiviteit van ons land, aan de stabiliteit ten aanzien van inflatoire schommelingen alsook aan het tewerkstellingspeil zouden kunnen leveren. Voorts moeten de sociale partners in het interprofessioneel akkoord 2007-2008 de nodige aandacht besteden aan opleiding en vorming. De regering zal de verhoging van de koopkracht versterken door een verhoging van de forfaitaire beroepsonkostenaftrek, terwijl de bestaande belastingverlaging inzake ploegen- en nachtarbeid zal worden opgetrokken worden mits de sociale partners een gelijkaardige inspanning leveren.

Kwaliteitsvol werk

Een tweede luik moet zorgen voor meer kwaliteitsvol werk in een creatieve arbeidsmarkt. De regering zal zich daarbij concentreren op het wegwerken van de onaanvaardbare verschillen in de verloning tussen mannen en vrouwen, de discriminaties van achtergestelde groepen zoals allochtonen en gehandicapten, het aanmoedigen van telewerken en de verbetering van de kwaliteit van het werk. Ten laatste op 1 mei zal de regering uitsluitsel geven over de vrije toegang tot de arbeidsmarkt uit de nieuwe lidstaten.

Om de armoede krachtig te bestrijden, gaat de regering de mogelijkheden gevoelig versterken voor mensen die in armoede leven om in een private of gemeenschapsdienst te gaan werken. De armoedeval zal weggewerkt worden door welvaartsaanpassingen van de uitkeringen. Er komen nieuwe maatregelen om de kosten die verbonden zijn aan het opnieuw werken op te vangen. Het gaat om de transportkosten, kinderopvang en het behoud van de extralegale voordelen gedurende een overgangsperiode. De regering wil ook een ambitieus programma rond schuldoverlast uitwerken met de nadruk op budgetbegeleiding en alle vormen van consumentenkrediet waarvan de tarieven tot redelijke proporties moeten worden herleid.