22 gedwongen ontslagen bij Struik Foods in Schoten
ANTWERPEN - Bij Struik Foods Belgium in Schoten is er duidelijkheid over de toekomst van het personeel nadat vrijdag een sociaal akkoord werd bereikt. Zo melden de vakbonden van het voedingsbedrijf.
In het akkoord werd het oorspronkelijk aangekondigd collectief ontslag van 75 personeelsleden teruggebracht tot 63, van wie een veertigtal werknemers op brugpensioen kan. Dat brengt het aantal gedwongen ontslagen op 22. ,,Wij kunnen ons zeker vinden in deze oplossing,'' reageert een opgeluchte Dany Van Cauwenbergh van ABVV-voeding.

,,Als het om onderhandelingen gaat rond een collectief ontslag, kunnen we nooit echt spreken van een overwinning, maar we hebben proberen te redden wat er te redden viel en daar zijn we in geslaagd. Het aantal ontslagen is zo klein mogelijk en diegene die toch moeten vertrekken, krijgen een degelijke verbrekingsvergoeding. Ook voor de mensen die op brugpensioen zullen gaan, zijn er de nodige sociale vergoedingen overeen gekomen.''

Het personeel reageert al even opgelucht en tevreden. Tijdens een personeelsvergadering keurden ze het voorakkoord, dat donderdag reeds tussen vakbonden en directie werd overeengekomen, met 95 procent goed.

Ook wordt tevreden gereageerd op de begeleiding naar een nieuwe job die de ontslagen werknemers zullen krijgen en de voorrang die vroegere uitzendkrachten en afgedankte werknemers met een contract van bepaalde duur, zullen krijgen bij vacante werkposten.

Met het akkoord komt er een einde aan de onzekerheid voor de 215 personeelsleden bij Struik Foods Belgium. In oktober 2005 reeds liet de directie weten te willen snoeien in het personeelsbestand en niet-renderende producten te willen schrappen. Het inzetten van goedkopere Poolse arbeiders na het ontslag van een aantal vaste werknemers, zorgde toen voor een spontane 24-urenstaking. De daaropvolgende besprekingen brachten nooit duidelijkheid en half december pas liet de Nederlandse directie van Struik Foods Europe weten de intentie te hebben om 75 mensen te ontslaan.

,,Ze hebben hier in Schoten heel wat onzekere waters doorzwommen'', gaat Van Cauwenbergh verder. ,,Het meermaals uitstellen van de sociale onderhandelingen is zeker niet bevorderlijk geweest voor de sfeer op het bedrijf. Op de nieuwjaarsreceptie waren welgeteld twee werknemers'', besluit hij.