Alternatief NMBS-verkooppunt in 12 gemeenten
BRUSSEL - Eind 2004 besliste de NMBS de loketten in 41 kleinere stations te sluiten. Sindsdien is in 12 van de betrokken gemeenten een verkooppunt gevonden buiten de stations. In Wallonië zijn of worden daarnaast acht stations omgebouwd tot Espaces Multi Services (EMS), waarbij het beheer van de gebouwen wordt toevertrouwd aan de gemeente.
Dat blijkt uit een antwoord van Staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) op een schriftelijke vraag van VLD-kamerlid Guido De Padt. In december 2004 werd aangekondigd dat in 41 stations de verkoop zou worden stopgezet. Van die 41 stations zijn er nog 5 niet helemaal gesloten: Aywaille, Flémalle Haute, Herne, Zaventem Dorp en Wevelgem. De verkoop in sommige van die stations blijkt toch voldoende om het loket niet te sluiten.

Voor de Waalse stations die gesloten zijn, werd een overeenkomst gesloten om er Espaces Multi Services op te richten. Voor die stations werden bezettingscontracten van zes jaar opgemaakt tussen de NMBS-Holding en de betrokken gemeenten. In die periode is de gemeente belast met het beheer van het gebouw en is het de gemeente die beslist welke activiteiten in het gebouw ondergebracht worden.

De gemeenten betalen daarvoor geen bezettingsvergoeding en is enkel verplicht om een verlicht en verwarmd lokaal ter beschikking te stellen van de NMBS-klanten.

,,Het concept Espace Multi Services werd of wordt gerealiseerd in de stations Quévy, Frameries, Amay, Statte, Houyet, Thuin, Manage en Courcelles. Andere projecten worden nog verder uitgewerkt'', zegt Tuybens.

Daarnaast kon ook voor 12 stations een alternatief verkooppunt voor treintickets worden georganiseerd. Dat gebeurt onder meer via De Post, boekhandels of krantenwinkels. Het gaat om de volgende stations: Thuin, Houye, Anzegem, Assesse, Heverlee, Idegem, Lillois, Limal, Munkzwalm, Poulseur, Testelt en Weerde. Andere contracten lopen nog.

,,In Vlaanderen is er geen algemeen beleid bepaald voor de stations waarvan recent de loketten gesloten zijn. Voor elk gebouw wordt apart bekeken welke de mogelijke nieuwe bestemmingen kunnen zijn'', aldus nog Tuybens.