Vlaamse regering keurt VRT-decreet goed
Foto: archief
BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft vandaag het ontwerp van VRT-decreet definitief goedgekeurd. Dat decreet legt de interne bestuursverhoudingen binnen de VRT vast en geeft de (politieke) raad van bestuur een grotere rol. Ook legt het ontwerpdecreet vast onder welke voorwaarden bepaalde nevenactiviteiten ontwikkeld kunnen worden.

Het ontwerpdecreet van mediaminister Geert Bourgeois legt vast dat de gedelegeerd bestuurder exclusief bevoegd blijft voor het personeelsbeleid, de programma’s en het uitzendschema. Strategische beslissingen moeten wel aan de raad van bestuur worden voorgelegd. De raad van bestuur zal ook zelf beslissingen kunnen nemen, zonder dat de gedelegeerd bestuurder die voorlegt.

Nevenactiviteiten zoals merchandising kunnen enkel als deze de publieke taak van de openbare omroep versterken of financieel draaglijker maken, op voorwaarde dat ze niet marktverstorend werken.