Heel wat Vlamingen zijn nog steeds niet bewust bezig met hun energie-aankopen. Dat blijkt uit een rondvraag van de VREG, de Vlaamse reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, bij 1.513 Vlamingen. Hoewel alsmaar meer mensen (82%) de kost voor energie in het gezinsbudget belangrijk vinden, heeft 42% nog geen enkel contact met zijn leverancier opgenomen. Zij die wel kozen voor een nieuwe energieleverancier, ondervinden in één van de twee gevallen problemen. De Vlaming is ook gevoeliger geworden voor dienstverlening (69%) dan voor de prijs (67%).
De resultaten van de enquête werden vandaag voorgesteld. Ook in 2004 peilde de VREG al eens naar het gedrag en de ervaring van particulieren op de vrijgemaakte energiemarkt.

En wat blijkt? Ondanks de liberalisering van de markt zijn heel wat consumenten nog niet overtuigd om actief te gaan vergelijken tussen de verschillende aanbieders van elektriciteit en gas. Zo’n 42% nam nog geen contact op met een leverancier, 45% verwaarloost zelfs het nakijken van zijn factuur. Een groot deel (81%) van deze 'passieve' afnemers is tevreden met hun huidige leverancier of vindt dat er nog teveel onzekerheid is (63%). Bijna de helft (46%) heeft geen gunstige offerte ontvangen. Dat het om ene vastberaden groep gaat, blijkt uit het feit dat 55% zegt 'zeker niet' en 26% 'waarschijnlijk niet' de volgende zes maanden een contract te tekenen.

Daartegenover staat een 'actieve groep' gebruikers. Zo’n 29% van de ondervraagden had contact met één leverancier en 25% consulteerde verschillende aanbieders. Hoger opgeleiden blijken hierbij meer actief dan laaggeschoolden. Niet iedereen tekent een contract op basis van een offerte. Maar zij die dat wel deden, vonden die offerte over het algemeen duidelijk opgesteld. De motivatie van deze 'actieve afnemers' is de keuze van één leverancier voor elektriciteit en gas (80%), een betere dienstverlening (69%) en -slechts op de derde plaats- een lagere kostprijs (64%).

Volgens de voorzitter van de VREG profiteren zowel actieve als passieve klanten van de vrijmaking van de energiemarkt, omdat de prijzen over het algemeen gedaald zijn. Toch blijft de boodschap dat zij die actief contact opnemen met één of meerdere leveranciers, meer voordeel kunnen halen.

De overstap naar een andere leverancier, blijkt overigens vaak voor problemen te zorgen. Maar liefst in één op de twee gevallen was er een probleem. Al is er geen onderscheid gemaakt tussen grote of kleine problemen. De problemen gaan van een foutieve of onduidelijke factuur, tot een slechte dienst-na-verkoop of het uitblijven van voorschotfacturen vanwege de nieuwe leverancier. Ook zijn veel klanten zich niet bewust van het feit dat ze een contract hebben bij een leverancier (dat bijvoorbeeld telefonisch werd afgesloten) en kennen ze hun opzegtermijn niet. De VREG vraagt aan minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche om hier iets aan te doen.