BRUSSEL - Aan het referendum over verkeersveiliheid hebben zondag ruim 4.100 Perenaars deelgenomen. Dat blijkt over een voorlopige telling van de stemmen in de 12 stembureaus in Peer. Hiermee is het minimumaantal van 3.000 stemmers om de telling te laten doorgaan ruimschoots overschreden en wordt het referendum als geldig beschouwd, zegt informatieambtenaar Koen Wellens van Peer.
12.289 Perenaars van 16 jaar en ouder kregen de voorbije weken een stembrief in de bus om aan het gemeentelijk referendum over verkeersveiligheid deel te nemen. De kiezers kregen zondag in 12 stembureaus verspreid over zeven kerkdorpen in Peer de gelegenheid om hun antwoord te formuleren op de vragen over een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op alle gemeentewegen, de invoering van een zone 30 in de dorpscentra, de invoering van een zone 30 in de dichtbebouwde woonbuurten en strengere snelheidscontroles op de Peerse wegen.

Ook 143 EU-burgers en 486 11 en 12-jarigen uit Peer kregen een oproepingskaart om aan het referendum deel te nemen. De stemmen van de kinderen tellen niet mee voor het referendum en de vragen zijn eenvoudiger geformuleerd. Burgemeester Theo Kelchtermans (CD&V) van Peer: "Wij vinden dat dit een ideale manier is om jongeren te laten kennismaken met beleidsinspraak, met de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Hun resultaten zullen los van het gemeentelijke referendum bekeken worden."

Kelchtermans liet inmiddels ook al verstaan dat hoewel de uitslag van het referendum niet bindend is, het schepencollege van Peer zich heeft geëngageerd om de uitslag als bindend te zullen beschouwen en dus rekening te zullen houden met de wensen van de Peerse bevolking inzake verkeersveiligheid.

De inwoners van Peer konden zondag voor het eerst in de geschiedenis deelnemen aan een volksraadpleging. De meeste Perenaars spraken zich zondag positief over het initiatief uit. Enige uitzondering hierop vormt de VLD-oppositie van Peer. Die vinden het wel positief dat het stadsbestuur een referendum organiseert, maar menen dat het onderwerp over verkeersveiligheid te moeilijk is voor een volksraadpleging.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig