BOGOTA - President Pastrana van Colombia Pastrana heeft de vredesvoorstellen van de guerrillabeweging FARC zaterdag afgewezen. De rebellen hadden het voorstel gedaan in een laatste poging de dialoog met de regering weer op gang te brengen.
De regering begon drie jaar geleden onderhandelingen met de rebellen in een poging een einde te maken aan de burgeroorlog in Colombia. Afgelopen week brak Pastrana het overleg af omdat de rebellen in zijn ogen alleen maar obstakels opwierpen. Hij gaf ze nog een laatste kans met voorstellen te komen. Uiterlijk zondagochtend (Belgische tijd) moest er een akkoord op tafel liggen.

Dat gebeurde ook. Na 2 dagen van beraadslagingen met VN-gezant James Lemoyne werd een ontwerpakkoord naar Pastrana opgestuurd.

Maar Pastrana veegt de ontwerptekst van tafel. Volgens hem zijn de voorstellen onvoldoende en bieden ze geen duidelijke oplossing voor het conflict. In één adem maant hij de rebellen aan om binnen de 48 uur de gedemilitariseerde zone die ze in '98 verkregen, te verlaten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig