Hij heeft nog geen enkel politiek mandaat uitgeoefend, zelfs niet in de gemeenteraad, en tot voor enkele maanden zei hij zelf nog te groen te zijn voor het voorzitterschap. Maar Alexander De Croo mag zich vanaf nu wel de nieuwe voorzitter van Open VLD noemen, bijna 15 jaar nadat ook vader Herman De Croo de functie bekleedde.

De eerste weken zullen voor de kersverse voorzitter een ware vuurdoop zijn. Hij heeft geen enkele ervaring in de politiek en zal dus bijzonder snel moeten leren. Brussel-Halle-Vilvoorde, de spreidstand tussen de federale regering en de Vlaamse oppositie, de houding van de federale ministers onder Leterme II... het zijn problemen die doorgaans niet toevertrouwd worden aan mensen die hun eerste stapjes in de politiek zetten.

De Croo zal ook autoriteit moeten afdwingen binnen de eigen partij. Daarvoor zal hij niet alleen de oude kopstukken een plaats moeten geven, maar ook met de tussengeneratie en de jongeren een relatie moeten opbouwen. Het valt af te wachten welke rol Vincent Van Quickenborne zal spelen, zijn running mate en lange tijd zelf getipt als kandidaat-voorzitter. De relaties tussen Van Quickenborne en de oude partijtop waren allerminst optimaal en 'Quickie' kan nu zijn kans grijpen om meer greep te krijgen op de partij. Het maakt de positie van De Croo niet noodzakelijk makkelijker.