Frank Vanhecke met 94 procent verkozen tot voorzitter Vlaams Belang
ANTWERPEN - Frank Vanhecke is zondag op een ledencongres te Antwerpen met 94,24 procent van de 469 uitgebrachte stemmen verkozen tot de eerste verkozen voorzitter van het Vlaams Belang. Als voorzitter van het Vlaams Blok bekleedde hij functie totnogtoe ad interim.
Marijke Dillen maakte zondag in Antwerpen de uitslag bekend. Vanhecke haalde 94,24 procent van de stemmen, terwijl er 2,56 procent blanco-stemmen en 3,2 procent neen-stemmen waren.

In het kader van de democratisering van het Vlaams Blok/Belang besliste de partijtop begin dit jaar om de partijvoorzitter voortaan te laten verkiezen. Stichter-voorzitter Karel Dillen was destijds aangewezen als voorzitter voor het leven. Hij had het recht zijn opvolger zelf aan te duiden.

In 1996 stelde hij zijn persoonlijke secretaris Frank Vanhecke aan als zijn opvolger. Vanhecke werd daarna door de partijraad bevestigd zonder een formele stemming. Bij de hervorming van de partij werd evenwel beslist om de partijvoorzitter voortaan te verkiezen.

Een maand geleden haalde Vanhecke het tijdens een stemming binnen de partijraad van Erland Pison, het Brussels parlementslid dat zich op de valreep als tegenkandidaat had aangemeld. Die keuze diende zondag tijdens een geheime stemming op het ledencongres bevestigd te worden.