Peeters weerlegt kritiek op zijn milieubeleid
Foto: rr
BRUSSEL - Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) denkt niet dat hij een politiek probleem heeft na de kritiek van coalitiepartner sp.a op zijn milieubeleid. De milieudoelstellingen liggen vast, de enige vraag is hoe ze te realiseren, aldus Peeters zondag in De Zevende Dag (VRT). Peeters zei er het Vlaams regeerakkoord tot na de komma te zullen uitvoeren.

De milieuminister kreeg de afgelopen tijd kritiek van de sp.a en Groen! op zijn beleidsnota inzake milieu. Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a), voormalig topman van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), hekelde de beleidsnota leefmilieu als verkrampt en defensief.

 

Tijdens het weekeinde zei ook federaal minister van Leefmilieu Bruno Tobback (sp.a) het Vlaams milieubeleid te defensief te vinden. De beleidsnota van Peeters getuigt van "de mentaliteit van een kleine middenstander", aldus Tobback in De Tijd. Hij wil dat Peeters innoverende milieutechnologie ondersteunt en pleit voor de promotie van biobrandstof.

 

In De Zevende Dag herhaalde Tobback zondag zijn kritiek. Volgens hem mag het milieubeleid van Peeters niet te defensief zijn in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen. "De sp.a wil een rationeel milieubeleid dat vooruitgaat en niet in de tijd blijft hangen", aldus de minister. Op de sp.a-denkdag van zaterdag werd Peeters ook gehekeld wegens zijn pleidooi om de uitstap uit de kernenergie opnieuw in vraag te stellen en het feit dat hij windenergie een "hype" noemde.

 

Peeters, die zondag in De Zevende Dag in debat ging met Groen!-voorzitster Vera Dua, zei er dat er een probleem van "perceptie" is dat kan opgelost worden als hij de kans krijgt een aantal zaken te duiden. Peeters wees erop dat de milieudoelstellingen vast liggen op Europees vlak en op Vlaams niveau voor de komende vijf jaar. Ze moeten dus gehaald worden, de enige vraag is hoe, aldus Peeters. Hij benadrukte het Vlaams regeerakkoord nauwgezet te zullen uitvoeren.

 

Dua hekelde dat de Vlaamse begroting op milieuvlak bespaart op een aantal cruciale posten en de inhaalbeweging die de partij in de vorige legislatuur inzette, aantast. "De teneur is dat milieu ondergeschikt is aan economie. Vlaanderen heeft twee ministers van economie", aldus Dua. De Groen!-voorzitster hekelde dat de waterfactuur voor de gezinnen in Vlaanderen gaat stijgen. De burger zal meer moeten betalen voor waterzuivering, terwijl de Vlaamse regering 50 miljoen euro minder voor waterzuivering uittrekt dan in de vorige legislatuur, aldus Dua.

 

Peeters ontkende dat de factuur op gewestelijk niveau gaat stijgen. Hij wees erop dat de facturen voor drinkwater en voor waterzuivering volgend jaar worden geïntegreerd en dat steden en gemeenten de mogelijkheid krijgen daar een bijdrage voor de rioleringen aan te voegen. Peeters voegde eraan dat de 50 miljoen euro er komt als Vlaanderen haar aandeel in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft verzilverd.

 

Dua herhaalde dat ze de beleidsnota leefmilieu te weinig ambitieus vindt en dat leefmilieu in de begroting voor een groot deel in de besparingsklappen heeft moeten delen. Peeters ontkende te weinig ambitie te hebben, maar wees erop dat verder gaan dan de Europese milieurichtlijnen een maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Daarom heeft hij de aanvaardingsplicht voor houtafval vervangen door een beheersovereenkomst met de sector. Als de sector niet klaar is voor de terugnameplicht, kan men ze altijd uitstellen, zo repliceerde Dua. Volgens haar moet Vlaanderen wel de beste milieuleerling van Europa zijn.

 

Op de kritiek van Groen! dat hij het budget voor de aankoop van bossen heeft teruggeschroefd, repliceerde Peeters dat hij er alles aan zal doen om tegen 2007 tot de voorziene 10.000 hectare bos in Vlaanderen te komen, maar dat daarvoor niet noodzakelijk bossen moeten worden gekocht aan hoge prijzen. Volgens Dua heeft het kopen van bossen het voordeel dat ze kunnen worden opengesteld voor het grote publiek.

 

Voorts zei Peeters dat er moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energiebronnen, maar dat hij daarbij windenergie maar een "elementje" vindt. Hij ziet meer heil in biomassa. De minister herhaalde dat kernenergie momenteel instaat voor 44 pct van de elektriciteitsproductie in Vlaanderen en dat hij een maatschappelijk debat vraagt over de uitstap van de kernenergie. "Ik hoor precies een woordvoerder van Electrabel", zo repliceerde Dua.