In een reactie op de oproep van PS-voorzitter Elio Di Rupo om de Franstalige partijen samen te roepen, zegt MR-voorzitter Didier Reynders dat de afspraak voor een dergelijke vergadering vorige week al gemaakt is.
Volgens Reynders gaan de raadplegingen van de koning en de initiatieven van de voorzitters van Kamer en Senaat nu voor, is bij zijn woordvoerster vernomen.

PS-voorzitter Di Rupo zei maandag dat hij wil voorkomen dat de Franstalige partijen in verdeelde slagorde deelnemen aan een communautaire dialoog. Hij vindt dat alle Franstalige partijen samen moeten afspreken onder welke voorwaarden ze het communautaire debat willen aangaan.

Reynders wijst er op dat de Franstaligen vorige week al vergaderden, nadat de Vlaamse partijen in de Kamercommissie eenzijdig de splitsing van BHV goedkeurden. Toen is al afgesproken dat het overleg tussen Franstaligen een vervolg zou krijgen, zegt hij.