De prijsstijgingen van energie die er staan aan te komen zijn ondraaglijk voor de consument. Dat zegt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie noemt het een nieuw bewijs dat de liberalisering van de energiemarkt mank loopt en roept de volgende regering op om daar iets aan te doen.
De uittredende regering heeft de macht en bevoegdheden van de federale regulator voor gas en elektriciteit CREG sterk afgezwakt, zo luidt het. 'De CREG moet krachtdadig optreden tegen de tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders, maar de commissie geeft zelf aan dat ze weinig kan doen', stelt Ivo Mechels, de woordvoerder van Test-Aankoop.

Mechels stelt vast dat de transport- en distributiekosten in Vlaanderen en Wallonië tot eind 2006 daalden, maar dat ze begin 2007 gestegen zijn. Bovendien vertaalde de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend zich in hogere elektriciteitsprijzen, zo luidt het, waardoor die uitbreiding eigenlijk 'een vestzak-broekzakoperatie' is geweest.

Nu is er opnieuw een stijging van de nettarieven: 'We betreuren dat de CREG de prijsstijgingen niet kan tegenhouden', aldus Mechels. 'Het is aan de volgende federale regering om de CREG opnieuw meer macht te geven.'