De Brusselse kortgedingrechter heeft vrijdagnamiddag het verzoek tot voorlopig verblijf van Javier Loga Torres, de vader van Angelica, verworpen. De man blijft bijgevolg opgesloten in Merksplas.
De man had om een toelating tot voorlopig verblijf gevraagd, totdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak heeft gedaan over zijn beroep tot annulatie. Dat had hij ingediend tegen de beslissing van onontvankelijkheid van zijn vraag om een toelating tot voorlopig verblijf.

Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd had, verklaarde rechter Cécile Hayez het verzoek ontvankelijk, maar niet gegrond.