'Jongeren onder de 25 jaar die laaggeschoold zijn, hebben meer kansen gekregen in Oostende dan in de rest van Vlaanderen'. Dat stelt Johan Vande Lanotte namens de industriezone Plassendale.
Hij reageert daarmee op berichten die de voorbije dagen de ronde deden en die moesten aantonen dat het zogenaamde Oostendse model voor de aanpak van werkloosheid bij jonge, weinig geschoolde werklozen, niet goed werkt.

Vande Lanotte erkent dat er statistische problemen geweest zijn, die op een bepaald moment een verkeerd beeld gaven van de jeugdwerkloosheid in Oostende. 'Maar die problemen zijn opgelost en laten nu toe een eerlijke evaluatie maken', stelt hij nog.

In het Oostendse model worden jongeren zeer intensief begeleid om een job te vinden. De actie in de kuststad ging vroeger en sneller van start dat in andere steden, namelijk in december 2005. Andere steden volgden pas een jaar later. Als er dan ook een evaluatie wordt gemaakt, dan moet die gebeuren op basis van de evolutie tussen september 2005 en september 2007.

Die resultaten tonen volgens de uittredende SP.A-voorzitter dat de globale werkloosheid in Vlaanderen in september 2005 8,99 procent bedroeg. Dat cijfer is twee jaar later gedaald tot 6,43 procent. Voor Oostende bedragen deze cijfers respectievelijk 13,16 en 9,09 procent. Met andere woorden: waar Oostende in september 2005 nog 4,17 procent boven het Vlaams gemiddelde scoorde, bedraagt die afstand nog 2,66 procent.

Volgens Vande Lanotte is dat op zich al een unieke inhaalbeweging. 'Vroeger was het zo dat, als het economisch slecht ging in Vlaanderen, het in Oostende slechter ging. Als het economisch goed ging, ging het in Oostende minder goed. Die trend is gekeerd', luidt het.

Bovendien waren er in september 2005 481 jonge ongeschoolde werklozen in Oostende, in september 2007 292. Dat komt neer op een vermindering met 40 procent. In de rest van Vlaanderen daalde het aantal ongeschoolde jongeren met iets meer dan 30 procent, weet Vande Lanotte.

'Wat men nu ook probeert uit te leggen: jongeren onder de 25 jaar die laag geschoold zijn, hebben in Oostende meer kansen gekregen dan in de rest van Vlaanderen', besluit hij.