De oranje-blauwe onderhandelaars praten volgende week over Brussel-Halle-Vilvoorde, de staatshervorming en de begroting. Het is nog niet zeker dat ze vanavond vergaderen tot er een akkoord is over justitie.
De onderhandelaars buigen zich sinds 11 uur opnieuw over het luik justitie. Donderdag werkten ze de eerste lezing van het hoofdstuk af, maar daarbij werden alle knelpunten doorgeschoven naar vandaag: drugsbeleid, de aanpassing van de wet-Lejeune en het jeugdrecht.

Wat het jeugdrecht betreft draait de discussie vooral over de uithandengeving van minderjarigen. Momenteel kan de jeugdrechter jongeren vanaf zestien jaar overdragen aan de correctionele rechter, die de minderjarige dan behandelt volgens het volwassenenrecht. Bij een veroordeling gaat hij niet naar een gesloten instelling, maar naar de gevangenis. Open VLD wil de leeftijd voor uithandengeving verlagen naar veertien jaar. Onder meer CDH is tegen.

De liberalen zijn ook vragende partij om de wet-Lejeune te wijzigen. In de ontwerpnota van de formateur staat dat de feitenrechter kan bepalen dat een veroordeelde minstens een aantal jaren van zijn straf ook effectief moet uitzitten. Dat zou alleen gelden voor misdrijven waarvoor een terbeschikkingstelling mogelijk is. De zwaarste misdrijven, met andere woorden. De liberalen hadden dat graag uitgebreid gezien.

Drugs

Ook over het drugsbeleid zal stevig gediscussieerd worden. CD&V leverde immers jarenlang kritiek op het volgens haar paarse gedoogbeleid, toch inzake vervolgingen. Tot slot is justitie ook een kwestie van centen, terwijl over de begroting nog niet veel duidelijkheid bestaat. De bouw van extra gevangeniscellen zou wel via publiek-private samenwerking (PPS) gebeuren.

Of er vanavond al een akkoord uit de bus komt, is dus nog niet zeker. Indien dat nog niet het geval is, wordt de discussie maandag voortgezet.

Brussel-Halle-Vilvoorde

Op een korte vergadering beslisten Leterme en de vier delegatieleiders donderdag om volgende week het debat over Brussel-Halle-Vilvoorde, de staatshervorming en de begroting al aan te vatten. Dat zou elke voormiddag gebeuren via bilaterale contacten. In de namiddag zouden de andere dossiers aan bod komen.

Rechtstreekse aanleiding voor de beslissing is de vergadering van de Kamercommisssie Binnenlandse Zaken en de behandeling van de Vlaamse BHV-wetsvoorstellen. De onderhandelaars beseffen dat de stemming daar niet eeuwig kan worden uitgesteld. Voorts moeten de communautaire punten uit de verschillende hoofdstukken - die tot nu toe altijd vooruit geschoven worden - toch ooit eens worden getrancheerd, luidt het bij een bron.