Energierekening stijgt met 105 euro
De factuur voor elektriciteit en gas zal in 2008 gevoelig stijgen: tot 30 euro voor stroom en tot 75 euro voor gas. Dat komt door een stijging van de tarieven voor de distributie via het laagspanningsnet.
Dat zegt de federale regulator CREG. Na analyse van de tariefvoorstellen van de Vlaamse, Brusselse en Waalse distributienetbeheerders, die eind september werden ingediend, blijkt dat die distributietarieven vanaf volgend jaar gevoelig zullen stijgen.

Vroeger kon de CREG onredelijke tarieven in die voorstellen verwerpen, maar door een aantal rechtszaken heef de CREG nog amper manoeuvreerruimte.

De stijging van de nettarieven - die voor de huishoudelijke verbruiker 15% van de eindfactuur uitmaken voor stroom en 25% voor aardgas - verschillen van regio tot regio. Voor een gezin met twee kinderen bedragen zal er gemiddeld een stijging zijn van 23% bij de Vlaamse gemengde intercommunales, 20% voor de Vlaamse, 10% voor Brussel, 8% voor de Waalse gemengde en 17% voor de Waalse. Voor aardgas bedragen de stijgingen respectievelijk 31%, 19%, 0%, 28% en 8%.

Het resultaat voor de huishoudelijke verbruikers in Vlaanderen en Wallonië is dat de elektriciteitsfactuur zal stijgen met 20 tot 30 euro en de aardgasfactuur met 65 à 75 euro. In Brussel zal de impact beperkt zijn tot 10 euro en dan alleen voor elektriciteit.

De netbeheerders wijzen naar de gestegen kosten van de openbare dienstverplichtingen en afschrijvingen op meerwaarden.

De CREG pleit voor een redelijkheidstoets. Als die in de wet wordt opgenomen, kan de CREG nagaan of de kosten van de netbeheerders redelijk zijn. Indien dat niet het geval is kunnen ze die afwijzen.