De Vlaamse regering heeft vrijdag op initiatief van Vlaams Onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) de bacheloropleiding rechten aan de Universiteit Hasselt definitief erkend.
Daardoor kan de nieuwe opleiding aan de universiteit en de tUL (transnationale Universiteit Limburg) vanaf volgend academiejaar van start gaan. De nieuwe bacheloropleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Maastricht.

De beslissing van de Vlaamse regering volgt op het positieve advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) van mei dit jaar. Na een eerder negatief advies van een onafhankelijke visitatiecommissie, zagen de universiteiten zich op de valreep genoodzaakt de opleiding rechten uit te stellen.

Die zou normaliter dit academiejaar al van start gegaan zijn. De visitatiecommissie had onder meer kritiek op het curriculum, dat nog niet volledig op punt stond. De nieuwe bacheloropleiding legt de nadruk op het belang van het Europese recht en op rechtsvergelijking bij de studie van het Belgisch recht.

De Universiteit Hasselt plant in het academiejaar 2011-2012 ook een tweejarige masteropleiding rechten. Studenten die de bacheloropleiding rechten aan de Universiteit Hasselt beëindigen, zullen in de toekomst dus probleemloos kunnen overstappen op de masteropleiding in de rechten aan de universiteiten van Leuven en Maastricht.