BRUSSEL- De Vlaamse regering bouwt een financiële reserve op die kan ingezet worden in periodes dat het economisch wat minder gaat.
Overheden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de economische toestand. De Hoge Raad voor Financiën raadt daarom aan om in tijden dat het economisch goed gaat middelen opzij te zetten. Dat geld kan gebruikt worden als het economisch wat minder gaat, zodat er niet op structurele uitgaven bespaard moet worden.

'Appeltje voor de dorst' bij staatshervorming

Vlaanderen zal dit dus doen met het Toekomstfonds. Dat zal niet alleen aangesproken worden wanneer het economisch wat minder gaat. Het kan ook dienen als 'appeltje voor de dorst' na een mogelijke staatshervorming en kan helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Van waar komt het geld?

Wanneer de economie beter gaat dan verwacht, krijgt Vlaanderen meer middelen uit federale dotaties. Die gaan naar het Toekomstfonds. Op die manier kan nu al 187 miljoen euro opzij gezet worden.

Daarnaast krijgt het fonds ook alle ongebruikte conjunctuurprovisies. Dat zijn buffers die in de begroting zijn ingebouwd om economische schokken op te vangen. Voor de begroting van volgend jaar is zo'n buffer van 161 miljoen euro voorzien.

Tegen eind volgend jaar kan het Toekomstfonds dus al 350 miljoen euro tellen. Dat geld zal duurzaam worden belegd en de opbrengst van die beleggingen vloeit terug naar het fonds.