LEUVEN - Bij de gemeenteraadsverkiezingen werden er in de 13 Vlaamse centrumsteden 11 arbeiders verkozen, 8 voor het Vlaams Belang en 3 voor de sp.a. Er stelden zich 154 arbeiders kandidaat. Dit is 6,2 procent van het totaal aantal kandidaten. Bij de verkozenen daalt het aandeel van de arbeiders tot 2,1 procent. Dat blijkt uit een doorlichting door politologen van de K.U.Leuven van het profiel van de kandidaten die verkozen werden.
De kans om als arbeider verkozen te worden (7,1 procent) is de laagste van alle beroepsgroepen. Beroepspolitici maken de meeste kans. Van de 204 die zich in de centrumsteden kandidaat stelden, raakten er 192 (93,1 procent) verkozen. Voor kabinets- en partijmedewerkers is dat 37,6 procent, zelfstandigen en vrije beroepen 20,6 procent, bedienden en kaderleden 14,4 procent, ambtenaren en onderwijzend personeel 12,9 procent, niet-actieven 9,2 procent en arbeiders tot slot 7,1 procent.

Het percentage beroepspolitici onder de verkozenen is het hoogst bij Spirit (66,7 procent) en het laagste bij Groen (14,3 procent). Naast beroepspolitici scoren bij de VLD vooral zelfstandigen en vrije beroepen hoog (32,4 procent), bij de SP.A bedienden en kaderleden (25,5 procent), bij N-VA zelfstandigen en eigen medewerkers (elk 22,2 procent) en bij CD&V bedienden en kaderleden (23,6 procent). Bij het Vlaams Belang valt het hoog aantal niet-actieven op onder de verkozenen (21,3 procent).

Een op drie is nieuwkomer

62 procent van de gekozenen heeft nu al een lokaal mandaat, wat betekent dan circa 1 op 3 nieuwkomers zijn. 39,9 procent van de verkozenen in de centrumsteden zijn vrouwen. Groen! is de enige partij met een meerderheid (71,4 procent) aan vrouwelijke verkozenen. De gemiddelde leeftijd van de verkozene is 45,6 jaar. Spirit telt gemiddeld de jongste kandidaten (41,9 jaar) en Vlaams Belang de oudste (49 jaar). Bij de steden is dit respectievelijk Hasselt (40,7) en Brugge (48,7).