Vrijdag is in Vilvoorde in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters, de beëindiging gevierd van de sanering van de site van Forges de Clabecq. De sanering werd uitgevoerd door de NV Waterwegen en Zeekanaal, duurde 2 twee jaar en kostte 14 miljoen euro.
Er werd hierbij circa 200.000 ton vervuilde grond afgegraven. Hierdoor komt thans 10,5 hectare ruimte vrij voor woningen, watergebonden bedrijven, KMO's, diensten en recreatie.

De fabriek van Forges de Clabecq werd kort na de eerste wereldoorlog operationeel langs het Zeekanaal Brussel-Schelde en produceerde cokes evenals nevenproducten zoals teer, ammoniumsulfaat, benzol en stadsgas. In het begin van de jaren '80 stelde het bedrijf meer dan 300 mensen te werk. Door de crisis in de staalindustrie en groeiend ongenoegen over de vervuiling door het bedrijf sloot het fabriek in 1986 de deuren.

Enkele maanden na de sluiting werd de cokesfabriek afgebroken, maar de funderingen van de gebouwen en de ernstige chemische vervuiling in de bodem bleven aanwezig. Na het faillissement van de NV Forges de Clabecq in 1997 werd het licht op groen gezet voor een onteigening van de gronden door de NV Waterwegen en Zeekanaal en een grondige sanering van de site.

Vlaams minister-president Kris Peeters zei vrijdag dat Vlaanderen bij de keuze van dergelijke saneringen prioriteit geeft aan gronden waar de bodemverontreiniging een gevaar betekent en herontwikkeling mogelijk of gewenst is. 'In dit geval waren beide elementen aanwezig. Enerzijds was het wegnemen van de vervuiling een noodzaak, anderzijds vormde de vervuiling een rem op de herontwikkeling van dit terrein met zijn zeer gunstige ligging langs het Zeekanaal en nabij het hoofdwegennet', aldus Peeters.